NBP: tempo wzrostu PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło

Gospodarka

Mediana prognoz centralnych dotycząca dynamiki PKB, według ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w okresie marzec-kwiecień br., zakłada wzrost na poziomie 4,4% w 2018 r., 3,6% w 2019 r. oraz 3,3% w 2020 r., wynika z raportu NBP.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Mediana prognoz centralnych dotycząca dynamiki PKB, według ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w okresie marzec-kwiecień br., zakłada wzrost na poziomie 4,4% w 2018 r., 3,6% w 2019 r. oraz 3,3% w 2020 r., wynika z raportu NBP.

Eksperci Ankiety Makroekonomicznej #NBP przewidują, że tempo wzrostu #PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło #gospodarka @nbppl

W poprzedniej edycji ankiety - z września-października ub.r. - centralna prognoza wynosiła 3,8% na 2018 r. i 3,4% na 2019 r."Eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP przewidują, że tempo wzrostu PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło. W 2018 r. nie powinno ono wyjść poza przedział 3,9-4,6% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 4,3%. W kolejnych latach można spodziewać się wzrostu aktywności gospodarczej o 3,1-4,1% w 2019 r. i o 2,6-3,9% w 2020 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 3,6% oraz 3,3%" - czytamy w raporcie.

Prognoza dotycząca inflacji

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji wynosi 1,9% na 2018 r., 2,2% na 2019 r. oraz 2,5% na 2020 r.W poprzedniej edycji ankiety - z września-października ub.r. - prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,2%, a na 2019 r. sięgała 2,4%."Biorąc pod uwagę 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa, w 2018 r. można oczekiwać inflacji CPI z zakresu 1,6-2,2% (prognoza centralna równa 1,9%), W kolejnych latach spodziewany jest wzrost inflacji do 1,8-2,8% w 2019 r. i do 1,9-3 % w 2020 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 2,2% oraz 2,5%" - czytamy w raporcie.

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 1,5% na 2018 r., 1,6% na 2019 r. i 1,87% na 2020 r., wynika z raportu NBP.W poprzedniej edycji ankiety - z września-października ub.r. - prognoza centralna na ten rok wynosiła 1,65%, a na 2019 r. - 2,05%."Eksperci przewidują stosunkowo stabilny poziom stopy referencyjnej NBP w nadchodzących latach. Dodatkowo, na tle danych historycznych, ich opinie są bardzo zgodne, zwłaszcza w horyzoncie najbliższego roku. Eksperci są przekonani, że w 2018 r. stopa referencyjna NBP pozostanie bez zmian (1,5%). W 2019 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,5-1,8% (scenariusz centralny: 1,6%), zaś w 2020 r. - 1,6-2,25% (scenariusz centralny: 1,85%)" - czytamy w raporcie.Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację pracowników.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: