NBP: ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2017 r.

Gospodarka

Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 152 mln euro wobec 272 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 106 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 152 mln euro wobec 272 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 106 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

#NBP: na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2017 r. odnotowano ujemne #saldo w wysokości 1 152 mln euro

"Saldo rachunku bieżącego w grudniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 6,4 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 268 mln euro wobec 150 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +48 mln euro.Według ekonomistów, w grudniu ub.r. odnotowaliśmy deficyt w obrotach towarowych w wysokości ok. 268,67 mln euro.

Eksport liczony w euro wzrósł o 2,1% r/r

Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu ub. r. o 2,1% r/r do 15 232 mln euro, zaś import wzrósł o 10,9% r/r do 16 500 mln euro, wynika z danych NBP.Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 268 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +48 mln euro.W całym 2017 r. eksport wzrósł o 11,5% r/r i wyniósł 197,84 mld euro, zaś import zwiększył się o 13% r/r do 174,56 mld euro, podał bank centralny."W grudniu 2017 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 64 mld zł, co oznacza spadek o 2,2 mld zł, tj. o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Na spadek ten wpłynęła przede wszystkim mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z grudniem 2016 r. Najsilniej obniżył się eksport przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup na co wskazuje skala spadku sprzedaży samochodów osobowych, odbiorników telewizyjnych czy sprzętu AGD" - napisał bank centralny w komentarzu. 

Import wzrósł o 10,9%

Wartość importu towarów w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrosła o 3,3 mld zł, tj. o 5,1% i osiągnęła poziom 69,3 mld zł."Wzrost ten był jednak niższy niż w poprzednich miesiącach w wyniku wspomnianej wcześniej mniejszej liczby dni roboczych. Duże transakcje jednostkowe – zakup samolotów oraz zwiększone dostawy ropy naftowej skompensowały odnotowany spadek wartości importu w części grup towarowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł" - czytamy dalej.Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,2 mld zł i wzrosły o 9,6% r/r, podał też NBP. Wartość rozchodów wyniosła 13,6 mld zł i wzrosła o 7,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,8 mld zł), podróży zagranicznych (2 mld zł) oraz usług transportowych (1,8 mld zł).

Źródło: ISBnews

  
Udostępnij artykuł: