NBP: w listopadzie wzrósł eksport i import liczony w euro

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł w listopadzie 2017 r. o 14,8% r/r do 18 243 mln euro, zaś import wzrósł o 15,9% r/r do 18 134 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Eksport towarów z Polski wzrósł w listopadzie 2017 r. o 14,8% r/r do 18 243 mln euro, zaś import wzrósł o 15,9% r/r do 18 134 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

W listopadzie wzrósł #eksport i #import liczony w #euro - podał #NBP

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 109 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +239 mln euro.W listopadzie 2017 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,5 mld PLN, tj. o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. O wzroście tym, podobnie jak w miesiącu poprzednim, zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, leków i samochodów ciężarowych. Wartość importu towarów w porównaniu z listopadem 2016 r. wzrosła o 8,1 mld zł, tj. o 11,8% i osiągnęła poziom 76,7 mld zł. Przyrost ten w dużej mierze wynikał z zwiększonej wartości zakupionych paliw i surowców (głównie ropy naftowej) oraz samochodów osobowych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 0,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było również dodatnie i wyniosło 1 mld zł - napisał bank centralny w komentarzu.Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21 mld zł i w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosły o 2,8 mld zł, tj. o 15,3%. Wartość rozchodów wyniosła 14,4 mld zł i wzrosła o 1,4 mld zł, tj. o 11,2%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,5 mld zł), usług transportowych (2,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,9 mld zł) - podał także NBP.

 

Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro

NBP podał również, że na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 233 mln euro wobec 297 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 97 mln euro ujemnego salda rok wcześniej.Według czternastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie wyniósł (średnio) ok. 497,36 mln euro wobec 575 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 123 mln euro deficytu do 950 mln nadwyżki.Saldo rachunku bieżącego w listopadzie 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł - czytamy w komentarzu banku centralnego.Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 109 mln euro wobec 321 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +239 mln euro.Według ekonomistów, w listopadzie br. odnotowaliśmy nadwyżkę w obrotach towarowych w wysokości ok.356,29 mln euro.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: