NBP: w październiku eksport liczony w euro wzrósł o 10,2 proc., import – o 15,7 proc.

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku br. o 10,2% r/r do 20 143 mln euro, zaś import wzrósł o 15,7% r/r do 20 731 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku br. o 10,2% r/r do 20 143 mln euro, zaś import wzrósł o 15,7% r/r do 20 731 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

#Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku o 10,2 proc. r/r do 20 143 mln euro, zaś import wzrósł o 15,7 proc. r/r do 20 731 mln euro - podał @nbppl

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 588 mln euro, a w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +356 mln euro. ."Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 86,7 mld zł co oznacza wzrost o 8,7 mld zł, tj. o 11,2% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż samochodów ciężarowych, produktów rafinacji ropy naftowej, artykułów z tworzyw sztucznych oraz wyrobów tytoniowych. Wartość importu towarów w porównaniu z październikiem 2017 r. była wyższa o 12,8 mld zł, tj. o 16,7% i osiągnęła poziom 89,3 mld zł. Do wzrostu importu przyczyniło się zwiększenie wartości dostaw paliw, w tym przede wszystkim ropy naftowej i jej produktów, leków oraz wyrobów z żeliwa i stali. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i w porównaniu do października 2017 r. wzrosły o 2,7 mld zł, tj. o 13,9%. Wartość rozchodów wyniosła 14,0 mld zł i wzrosła o 1,1 mld zł, tj. o 8,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,9 mld zł), usług transportowych (2,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,5 mld zł), podano także.

Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X

NBP poda także, iż na rachunku obrotów bieżących w październiku br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 457 mln euro wobec 547 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 13 mln euro ujemnego salda rok wcześniej."W październiku 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,6 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Według jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 433 mln euro wobec 547 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 950 mln euro deficytu do 250 mln euro nadwyżki.Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 588 mln euro wobec 449 mln euro deficytu miesiąc wcześniej, a w analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 356 mln euro.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: