NBP: wartość transakcji kartami wzrosła do 255 mld zł w IV kw. 2021 r.

Bezgotówkowo

W IV kwartale 2021 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 255 mld zł, podał Narodowy Bank Polski.

Ręce trzymające karty bankowe
Fot. stock.adobe.com/Pixel-Shot

W IV kwartale 2021 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 255 mld zł, podał Narodowy Bank Polski.

Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 255 mld zł w IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 1,2% kw/kw oraz o 20% r/r, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych przeważają transakcje bezgotówkowe, ich wartość wyniosła 137,2 mld zł w IV kw. 2021 r., tj. wzrosła o 2% kw/kw.

W IV kwartale 2021 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 255 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,2% .

"W okresie roku nastąpił wzrost o 20%, a na przestrzeni dwóch lat wzrost o 21%" - czytamy w "Informacji o kartach płatniczych II kwartał 2020 r.".

Przeważają transakcje bezgotówkowe

W ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych przeważają transakcje bezgotówkowe. W IV kwartale 2021 r. ich udział w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 53,8%. Na przestrzeni omawianego kwartału wskaźnik ten zwiększył się o 0,6 punktu procentowego, natomiast na przestrzeni roku nastąpiła zmiana o 3 punkty procentowe, podano także.

Czytaj także: NBP: wartość transakcji kartami wzrosła do 251,9 mld zł w III kw. 2021 r. >>>

Równocześnie udział transakcji gotówkowych wyniósł 46,2%. Jako transakcje gotówkowe realizowane przy użyciu kart płatniczych rozumiane są: wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty w kasach banków oraz wypłaty sklepowe cash back.

Średnia wartość transakcji wyniosła 123 zł

W IV kw. ub.r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 123 zł i była zauważalnie wyższa niż w poprzednim kwartale (117 zł), podano w raporcie.

W IV kw. 2021 r. na jedną kartę przypadało średnio 48 przeprowadzonych transakcji (w poprzedzającym kwartale na kartę przypadało średnio 50 transakcji).

1,9 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart

W IV kw. 2021 r. przeprowadzono 1,9 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 3%, podał bank centralny.

Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 45 razy (w poprzednim kwartale było to 47 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 70 zł, czyli więcej niż w poprzednim kwartale (wówczas wyniosła 66 zł).

W IV kwartale 2021 r. odnotowano wzrost liczby oraz wartości transakcji kartami płatniczymi w internecie.

"Według danych od agentów rozliczeniowych, w IV kwartale 2021 r zrealizowano w internecie 48,8 mln transakcji kartami płatniczymi, co oznacza w porównaniu do kwartału poprzedniego wzrost o 7%. Wartość transakcji w Internecie opiewała na kwotę 7,4 mld zł i była większa aż o 1,15 mld zł (wzrost o 19%) w porównaniu do poprzedzającego kwartału" - czytamy dalej w raporcie.

43,3 mln kart płatniczych na rynku

W Polsce na koniec 2021 r. było na rynku polskim 43,3 mln kart płatniczych, tj. więcej o 470 tys. kart niż na koniec września 2021 r. (wzrost o 1,1%).

Na polskim rynku jest dominujący udział zbliżeniowych kart płatniczych. Na koniec 2021 r. w Polsce było 40,2 mln szt. takich kart. Na przestrzeni IV kwartału 2021 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o 648 tys. szt.

"Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 92,9% i była to wartość najwyższa z dotychczas notowanych (w poprzednim kwartale udział ten stanowił 92,4%" - podał NBP.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: