NBP: więcej firm planuje inwestycje w tym roku

Firma

Nowe inwestycje zamierza rozpocząć 22,9% badanych firm w I kw. br. roku, tj, więcej o 0,7 pkt proc. niż rok temu, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Natomiast plany roczne inwestycji zapowiada 39,2% badanych - o 6,3% więcej niż rok temu.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Nowe inwestycje zamierza rozpocząć 22,9% badanych firm w I kw. br. roku, tj, więcej o 0,7 pkt proc. niż rok temu, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Natomiast plany roczne inwestycji zapowiada 39,2% badanych - o 6,3% więcej niż rok temu.

#NBP: nowe #inwestycje zamierza rozpocząć 22,9% badanych firm w I kw. br. roku, tj, więcej o 0,7 pkt proc. niż rok temu #firmy

- Plany roczne inwestycji poprawiły się po raz pierwszy od dwóch lat i są obecnie równie optymistyczne jak w 2014 r. (nowe inwestycje planuje rozpocząć w br. 39,2% badanych, o 6,3% więcej niż przed rokiem i tyle samo co w 2014 r.). Jednocześnie wielkość planowanych na 2018 r. inwestycje może być większa w ujęciu rocznym, na co wskazuje dodatnie i wysokie saldo w rocznych planach odnośnie skali inwestycji. Z kolei brak przyspieszenia w planach kwartalnych w relacji do poprzednich wyników wskazuje, że planowane na nowy rok inwestycje rozpoczynane będą raczej w późniejszych kwartałach roku (nowe inwestycje w I kw. roku planuje podjąć 22,9% respondentów, tj. podobnie jak przed kwartałem i o 0,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem) - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".Bank centralny zaznaczył, że planowane inwestycje są w mniejszym stopniu kierowane na rozbudowę zdolności produkcyjnych. Inwestycje mające na celu wzrost efektywności kosztowej planuje 13,1% ankietowanych przedsiębiorstw, a w planach inwestycyjnych firm dominują inwestycje mające na celu odtworzenie posiadanego majątku (29,5%), wynika z raportu.

Inwestycje planują przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora publicznego 

- Wzrost aktywności inwestycyjnej zapowiadają przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora publicznego oraz z sektorów o dużym wykorzystaniu funduszy unijnych - podano również.W ujęciu rocznym nastąpił wzrost o 6 pkt proc. do 36,6% przedsiębiorstw prywatnych deklarujących zwiększenie liczby nowych inwestycji w horyzoncie roku.- Mniej dynamicznie w 2018 r. może się natomiast rozwijać aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach prywatnych – choć więcej przedsiębiorstw prywatnych deklaruje zwiększenie liczby nowych inwestycji w horyzoncie roku (36,6%, wzrost o 6 pp. r/r), to jednak brak większych zmian wielkości nakładów w rocznych planach inwestycji wskazuje, że będą to inwestycje mniejsze co do skali - czytamy dalej.

- Analizy danych z Szybkiego Monitoringu NBP sugerują, że w przypadku przedsiębiorstw zbliżających się do granic zdolności produkcyjnych, dopiero utrzymujący się deficyt zapasów produktów gotowych skłania firmę do podjęcia inwestycji w rozbudowę możliwości produkcyjnych (firmy o wysokim wykorzystaniu potencjału, które nie odczuwają deficytu zapasów nie planują inwestycji, inwestują zaś przedsiębiorstwa o zbyt niskich zapasach). Obserwowany w ostatnim okresie wzrost deficyt zapasów produktów gotowych może zatem skłonić w przyszłości część firm do inwestycji rozbudowujących zdolności produkcyjne - zaznaczono w raporcie.W I połowie grudnia 2017 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2609 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: