NBP: wynik finansowy za 2017 rok 2524 mln zł na minusie

Gospodarka

Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego był ujemny w 2017 roku i wyniósł 2 524 mln zł, podał NBP w sprawozdaniu finansowym. Wynik za 2016 rok był dodatni i wyniósł 9 200 mln zł.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego był ujemny w 2017 roku i wyniósł 2 524 mln zł, podał NBP w sprawozdaniu finansowym. Wynik za 2016 rok był dodatni i wyniósł 9 200 mln zł.

Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego był ujemny w 2017 roku i wyniósł 2 524 mln zł #NBP

"Wynik finansowy NBP za 2017 r. był ujemny i wyniósł 2 524 935,6 tys. zł, w związku z czym w 2018 r. NBP nie dokona wpłaty z zysku do budżetu państwa" - podał bank w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok."Wynik finansowy. Na 31.12.2017 pozycja obejmowała:- wynik finansowy roku bieżącego - strata w kwocie 2 524 935,6 tys. zł- niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 10 807 911,6 tys. zł, która jest efektem poniesienia przez NBP straty za 2007 r. w wysokości 12 427 261,7 tys. zł oraz jej częściowego pokrycia środkami z funduszu rezerwowego:- w 2008 r. – w kwocie 969 350,0 tys. zł,- w 2015 r. – w kwocie 250 000,0 tys. zł,- w 2016 r. – w kwocie 400 000,0 tys. zł" - czytamy także.Czytaj także: NBP w tym roku do budżetu nie da, bo sam nie ma >>>

Pod koniec kwietnia członek zarządu NBP Katarzyna Zajdel-Kurowska poinformowała, że wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniósł -2,5 mld zł w 2017 r. Podkreśliła wówczas, że umocnienie złotego obniżyło wynik finansowy, ale "z drugiej strony, jest to przede wszystkim odzwierciedlenie mocnych fundamentów naszej gospodarki".Wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej). Całkowity zysk NBP w 2017 r. wyniósł 9,2 mld zł. Zgodnie z ustawą, 95% tej kwoty zostało przekazane do budżetu państwa. Jak wynika z tegorocznego budżetu, nie zaplanowano wpłaty z zysku NBP.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: