NBP wypracował 10,97 mld zł zysku w 2021 roku

Z rynku

W 2021 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 10 974 518,7 tys. zł, poinformował Bank w opublikowanym komunikacie.

Logo NBP
Źródło: Narodowy Bank Polski

W 2021 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 10 974 518,7 tys. zł, poinformował Bank w opublikowanym komunikacie.

Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 10 425 792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 548 725,9 tys. zł.

NBP wypracował w 2020 roku zysk w kwocie 9 344 061 479,83 zł. Na początku czerwca 2021 r. NBP dokonał wpłaty ponad 8,87 mld zł do budżetu państwa.

Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje wpłatę z zysku NBP na poziomie 844 mln zł.

NBP publikuje Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego

Udostępnij artykuł: