NBP: wyższy wzrost stóp procentowych i inflacji, niższy PKB; prognoza centralna analityków

Gospodarka

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 ekspertów w rundzie wiosennej, wynosi 4,42% na 2022 r., 4,77% na 2023 r. oraz 4% na 2024 r. (wobec 3,5% obecnie).

Siedziba Narodowego Banku Polski
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 ekspertów w rundzie wiosennej, wynosi 4,42% na 2022 r., 4,77% na 2023 r. oraz 4% na 2024 r. (wobec 3,5% obecnie).

"W porównaniu z poprzednią rundą AM NBP zarówno obecne prognozy centralne stopy referencyjnej NBP, jak i typowe scenariusze, przesunęły się w kierunku wyższych wartości. W marcowej rundzie AM NBP centralna prognoza stopy referencyjnej NBP na 2022 r. wynosi 4,42% średniorocznie, zaś na 2023 r. - 4,77%" - czytamy w raporcie.

Typowe scenariusze na lata 2022-2023 z obecnej rundy ankiety (odpowiednio: 4,06-4,98% oraz 4,11-5,49%) są jednoznacznie wyższe niż analogiczne scenariusze z poprzedniego badania (tj. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa nie pokrywają się). Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP na 2024 r. zawierają się między 3,19% i 5,04%, podkreślił bank centralny.

Wzrost PKB o 3,9% w 2022 r.

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez NBP wśród 21 ekspertów analityków w marcu 2022 r., zakłada wzrost na poziomie 3,9% w 2022 r., a następnie wzrost po 3,2% w 2023 r. i 2024 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej, grudniowo-styczniowej edycji ankiety centralna prognoza przewidywała wzrost o 4,3% w 2022 r. i 4% w 2023 r.

Czytaj także: Niższy wzrost PKB, wyższa inflacja, dalsze podwyżki stóp procentowych; prognoza PKO BP >>>

"Analizując zagregowane rozkłady prognoz tempa wzrostu PKB z bieżącej rundy ankiety, można stwierdzić, że w porównaniu z poprzednim kwartałem perspektywy wzrostu PKB, w opinii ekspertów AM NBP, nieznacznie się pogorszyły. Prognoza centralna na 2022 r. jest równa 3,9%, zaś na 2023 r. i 2024 r. wynosi 3,2%. Typowe scenariusze przyszłego wzrostu PKB wskazują, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie pomiędzy 2,8% a 4,6% w 2022 r., między 1,9% a 4,3% w 2023 r. oraz między 1,8% i 4,5% w 2024 r" - czytamy w raporcie.

Średnioroczna inflacja w tym roku to 9,8%

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez NBP wśród 21 ekspertów w marcu, wynosi 9,8% na 2022 r., 7,6% na 2023 r. i 4,6% na 2024 r. Prognozy ekspertów sugerują możliwość wyraźnego spadku inflacji średniorocznej w 2024 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 7,4% na 2022 r. i 4,4% na 2023 r.

"W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP wyraźnie podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2023 względem prognoz z grudnia 2021 r. Typowe scenariusze prognoz inflacji na lata 2022-2023 (tj. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla zagregowanych prognoz) w obecnej ankiecie są jednoznacznie wyższe od typowych scenariuszy formułowanych na te same lata w poprzedniej ankiecie (przedziały te nie pokrywają się). Typowe scenariusze na 2022 r. zawierają się między 8,5% a 11,1%, zaś te na 2023 r. znajdują się między 5,9% a 9,3%. Prognozy centralne na te lata to, odpowiednio, 9,8% i 7,6%. Obecnie eksperci są pewni, że w latach 2022-2023 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%)" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 33% (względem 6% w 2023 r.). Prognoza centralna inflacji na 2024 r. (4,6%) jest ponad dwukrotnie niższa niż prognoza na 2022 r. Również typowe scenariusze na 2024 r. są wyraźnie niższe (zawierają się między 2,9% i 6,3%) niż analogiczne przedziały na 2022 r., podano także.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 9-22 marca 2022 r. Wzięło w niej udział 21 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: