NBP: wzrosło zadłużenie zagraniczne Polski

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 318,13 mld euro na koniec I kw. 2018 r. wobec 316,84 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec I kw. 2017 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 322,93 mld euro.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 318,13 mld euro na koniec I kw. 2018 r. wobec 316,84 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec I kw. 2017 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 322,93 mld euro.

Wzrosło zadłużenie zagraniczne Polski i eksport w euro - podał @nbppl

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w I kw. br. do 121,86 mld euro z 122,26 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 125,01 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec I kw. br. 81,62 mld euro wobec 80,34 mld euro kwartał wcześniej i 80,31 mld euro rok wcześniej.

Wzrósł eksport w euro

Z danych NBP wynika także, że eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. br. o 5,1% do 51,59 mld euro, zaś import wzrósł o 8,3% r/r do 52,48 mld euro."Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 215,7 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 219,4 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 3,4 mld zł, tj. o 1,6% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę towarów konsumpcyjnych - trwałego użytku (głównie odbiorników telewizyjnych i mebli) oraz nietrwałych (wyrobów tytoniowych i środków higieny). Utrzymała się również wzrostowa tendencja eksportu odzieży. Przyrost importu o 9,9 mld zł, tj. o 4,7% w dużej części wynikał ze zwiększonej wartości zakupionych paliw i surowców, nowych i używanych samochodów osobowych oraz jednostkowej transakcji związanej z zakupem samolotu" - czytamy w komentarzu banku centralnego.Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 3,7 mld zł. W analogicznym kwartale 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł, podano także.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 378 mln euro wobec 578 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 047 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał także NBP."Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w I kwartale 2018 r. była dodatnia i wyniosła 7,3 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła 1,5%. Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,6 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zmniejszyło się o 7,3 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (19,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13 mld zł), obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy w komentarzu NBP do danych.Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 5,7 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W I kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 5,9 mld zł i w stosunku do I kwartału 2017 r. był wyższy o 3 mld zł, podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: