NBP: wzrosły depozyty i kredyty gospodarstw domowych, większa podaż pieniądza M3

Gospodarka

Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec grudnia 2017 r. 1 128,35 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 4,3% r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 175,81 mld zł, tj. nie zmieniły się w ujęciu procentowym m/m i wzrosły o 3,4% w ujęciu rocznym - poinformował Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec grudnia 2017 r. 1 128,35 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 4,3% r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 175,81 mld zł, tj. nie zmieniły się w ujęciu procentowym m/m i wzrosły o 3,4% w ujęciu rocznym - poinformował Narodowy Bank Polski.

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 732,43 mld zł (+1,5% m/m i +3,9% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 275,41 mld zł (+4% m/m i +2,4% r/r).Należności od gospodarstw domowych wyniosły 676,39 mld zł (+0% m/m i +1,7% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 360,52 mld zł (-0,9% m/m i +5,4% r/r).W grudniu 2017 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 10,5 mld zł, tj. o 4% i wyniosła 275,4 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 10,5 mld zł, tj. 1,5% do poziomu 732,4 mld zł. Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 80,7% do wysokości 10 mld zł zwiększył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W grudniu 2017 r. nastąpił typowy dla tego miesiąca spadek depozytów instytucji samorządowych o 3,8 mld zł, tj. o 10,5% do poziomu 32,8 mld zł. Odnotowano wysoki przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków - o 3,6 mld zł, tj. o 2% poziomu 184,5 mld zł - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Podaż pieniądza M3 wzrosła o 4,6% r: r na koniec grudnia

NBP podał także, że podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 324,38 mld zł na koniec grudnia 2017 r. Oznacza to wzrost o 2,2% m/m i wzrost o 4,6% w ujęciu rocznym.Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 3,9-4,7% r/r - średnia wyniosła 4,41%.Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia wzrosły w ujęciu miesięcznym o 1,4% i wyniosły 232,52 mld zł. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 55,75 mld euro (wzrost o 2,3% m/m).Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 2% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 184,48 mld zł (wzrost o 5,8% r/r).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: