NBP: zadłużenie zagraniczne brutto Polski spadło do 299.341 mln euro w I kw. 2020 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski spadło w I kwartale 2020 roku do 299.341 mln euro z 314.120 mln euro w IV kw. 2019 r. po korekcie - podał NBP.

Pieniądze, banknoty, polski złoty
Fot. stock.adobe.com/muchomoros

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski spadło w I kwartale 2020 roku do 299.341 mln euro z 314.120 mln euro w IV kw. 2019 r. po korekcie - podał NBP.

.@nbppl: #ZadłużenieZagraniczne brutto Polski spadło w I kwartale 2020 roku do 299.341 mln euro z 314.120 mln euro w IV kw. 2019 r. po korekcie #NBP

Zadłużenie sektora rządowego spadło do 99.534 mln euro z 102.781 mln euro, po korekcie.

Zadłużenie pozostałych sektorów spadło do 64.181 mln euro z 65.924 mln euro po korekcie.

Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2020 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 4 488 mln euro wobec 1 924 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 414 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał także NBP.

Liczone w złotych, saldo C/A było w I kw. 2020 r. dodatnie i wyniosło 19 412 mln zł.

Czytaj także: NBP: zadłużenie zagraniczne Polski spadło do 309,38 mld euro na koniec II kw. 2019 r. >>>

"Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 19,4 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. poprawiło się o 13,3 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 3,5% i była najwyższą wartością w historii. Wartość ta w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 2,3 punkty procentowe" - czytamy w komentarzu. 

W I kwartale 2020 r. widoczne były już pierwsze skutki związane ze światową epidemią COVID-19. Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym kwartale była dodatnia i wyniosła 29,2 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB wyniosła 5,3%. Wskaźnik ten w porównaniu z I kwartałem 2019 r. uległ poprawie aż o 3,4 punkty procentowe, podał bank centralny.

Eksport liczony w euro wzrósł o 2,4% r/r, import o 0,5% r/r w I kw.

Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2020 r. o 2,4% do 58 778 mln euro, zaś import wzrósł o 0,5% r/r do 57 260 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez NBP.

"W I kwartale 2020 r. zaobserwowano już gospodarcze efekty pandemii COVID-19. Działania prewencyjne, powodujące ograniczenie działalności gospodarczej, wpłynęły na kształtowanie się wielkości eksportu oraz importu towarów. Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 254,1 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 247,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. eksport towarów zwiększył się o 7,1 mld zł, tj. o 2,9%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę baterii samochodowych, odzieży, pszenicy, półfabrykatów farmaceutycznych i wyrobów tytoniowych. Natomiast import towarów wzrósł o 2,2 mld zł, tj. o 0,9% i w dużej części wynikał ze zwiększenia wartości importowanych elektronicznych układów scalonych, odzieży, obuwia, leków oraz półproduktów farmaceutycznych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 6,6 mld zł. W I kwartale 2019 r. saldo obrotów towarowych było także dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł " - czytamy w komentarzu banku centralnego.

W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,7 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 14,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł w porównaniu do I kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 9,0 mld zł (pozostały na niezmienionym poziomie) oraz podróży zagranicznych w wysokości 3,4 mld zł (spadek o 0,4 mld zł). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego saldo usług zwiększyło się tylko o 1,0 mld zł, co na tle ostatnich kilku lat oznacza niewielką poprawę salda usług. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był w dużej mierze początek wspomnianej wcześniej pandemii COVID-19 oraz obostrzenia wprowadzane w handlu przez kolejne kraje UE w marcu, podano także.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: