NBP: zadłużenie zagraniczne Polski spadło do 309,38 mld euro na koniec II kw. 2019 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 309,38 mld euro na koniec II kw. 2019 r. wobec 310,18 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec II kw. 2018 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 312,61 mld euro.

Plik polskich banknotów
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 309,38 mld euro na koniec II kw. 2019 r. wobec 310,18 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec II kw. 2018 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 312,61 mld euro.

#Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 309,38 mld euro na koniec II kw. 2019 r. wobec 310,18 mld euro kwartał wcześniej #NBP @nbppl

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w II kw. br. do 109,03 mld euro z 110,48 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 115,71 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec II kw. br. 83,66 mld euro wobec 85,2 mld euro kwartał wcześniej i 84,11 mld euro rok wcześniej.Czytaj także: NBP: zadłużenie zagraniczne Polski spadło do 309,88 mld euro na koniec I kw. 2019 r. >>>

Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 430 mln euro wobec 2 110 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 378 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał także NBP.Liczone w złotych, saldo C/A było w II kw. 2019 r. dodatnie i wyniosło 1 836 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,8 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. powiększyło się o 3,4 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.

Eksport liczony w euro wzrósł o 5,8% r/r, import - o 4,1% r/r w II kw.

Eksport towarów z Polski wzrósł w II kw. 2019 r. o 5,8% do 57 072 mln euro, zaś import wzrósł o 4,1% r/r do 56 744 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez NBP."Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 244,5 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 243,1 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r. eksport towarów zwiększył się o 14,7 mld zł, tj. o 6,4%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę części samochodowych, głównie akumulatorów elektrycznych i silników benzynowych oraz wyrobów tytoniowych, samochodów dostawczych i komputerów. Natomiast import towarów zwiększył się o 10,9 mld zł, tj. o 4,7% i w dużej części wynikał ze zwiększenia się wartości importowanych nowych samochodów osobowych, produktów klasyfikowanych jako dobra inwestycyjne (w tym: aparatów komórkowych i komputerów). Dodatkowo znaczny wzrost importu towarów odnotowano w grupie obejmującej części motoryzacyjne, energię elektryczną oraz dobra konsumpcyjne trwałego użytku" - czytamy w komentarzu banku centralnego.Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,4 mld zł. Rok wcześniej saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł, podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: