NBP: zadłużenie zagraniczne Polski spadło do 309,88 mld euro na koniec I kw. 2019 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 309,88 mld euro na koniec I kw. 2019 r. wobec 314,54 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec I kw. 2018 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 321,13 mld euro.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 309,88 mld euro na koniec I kw. 2019 r. wobec 314,54 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec I kw. 2018 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 321,13 mld euro.

#Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 309,88 mld euro na koniec I kw. 2019 r. wobec 314,54 mld euro kwartał wcześniej #NBP @nbppl

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w I kw. br. do 110,48 mld euro z 113,58 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 121,9 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.

Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec I kw. br. 85,83 mld euro wobec 83,39 mld euro kwartał wcześniej i 84,23 mld euro rok wcześniej.

Na rachunku obrotów bieżących było 1 832 mln euro nadwyżki w I kw.

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 832 mln euro wobec 1 186 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 535 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał także NBP.Liczone w złotych, saldo C/A było w I kw. 2019 r. dodatnie i wyniosło 7 872 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych."Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 7,9 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. powiększyło się o 5,6 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (24,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i dochodów wtórnych (4,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%" - czytamy dalej w komentarzu.Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 20,9 mld zł. Istotnie na wysokość tego salda wpłynął napływu środków z Unii Europejskiej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: