NBP: zadłużenie zagraniczne Polski spadło do 311,45 mld euro na koniec II kw. 2018 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 311,45 mld euro na koniec II kw. 2018 r. wobec 320,31 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 311,45 mld euro na koniec II kw. 2018 r. wobec 320,31 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski.

#Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 311,45 mld euro na koniec II kw. 2018 r. wobec 320,31 mld euro kwartał wcześniej #NBP

Na koniec II kw. 2017 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 321,83 mld euro.Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w II kw. br. do 115,71 mld euro z 121,9 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 125,52 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.Czytaj także: Rząd przewiduje, że dług “general government” spadnie do 43,4 proc. PKB w 2022 r. >>>Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec II kw. br. 83,29 mld euro wobec 83,27 mld euro kwartał wcześniej i 82,15 mld euro rok wcześniej.

Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki

Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 584 mln euro wobec 569 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 77 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał także NBP.Liczone w złotych, saldo C/A było w II kw. 2018 r. dodatnie i wyniosło 2 480 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych."Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 2,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększyło się o 2,8 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (23,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu.Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 6,6 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W II kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 7,4 mld zł i w stosunku do II kwartału 2017 r. był wyższy o 3,1 mld zł, zaznaczył NBP.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: