NBP: zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło do 300 mld euro na koniec III kwartału 2020 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 300,69 mld euro na koniec III kw. 2020 r. wobec 299,3 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec III kw. 2019 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 315,14 mld euro.

Ręka na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 300,69 mld euro na koniec III kw. 2020 r. wobec 299,3 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec III kw. 2019 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 315,14 mld euro.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego wzrosło w III kw. br. do 98,13 mld euro z 96,91 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 105,91 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie. 

Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec III kw. br. 86,75 mld euro wobec 87,26 mld euro kwartał wcześniej i 86,02 mld euro rok wcześniej.

Eksport liczony w euro wzrósł o 3,4 proc. rdr, import spadł o 2,3 proc. rdr

Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw. 2020 r. o 3,4% do 58 926 mln euro, zaś import spadł o 2,3% r/r do 55 788 mln euro, wynika także z danych przedstawionych przez NBP.

"W trzecim kwartale 2020 r. wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 261,8 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 247,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. eksport towarów zwiększył się o 15,6 mld zł tj. o 6,3%. O wzroście eksportu zadecydowała szczególnie większa sprzedaż za granicę baterii i silników samochodowych, samochodów dostawczych oraz mebli i odbiorników telewizyjnych. Import towarów zwiększył się o 1,3 mld zł, tj. o 0,5% i w dużej części wynikał on ze wzrostu zakupu odzieży, części odbiorników telewizyjnych, preparatów diagnostycznych, aparatów telefonicznych oraz odbiorników telewizyjnych" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: Prezes KUKE: nowy system wsparcia dla eksporterów ruszy na początku 2021 r. >>>

Natomiast zmniejszająco na wartość importu wpłynęło obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, głównie z powodu spadku ich cen na światowych rynkach. Ceny importowanej ropy naftowej wyrażone w złotych były o 31,1% niższe niż w analogicznym kwartale 2019 r. Dodatkowo wyraźnie mniejszy, w porównaniu z rokiem poprzednim, był przywóz nowych samochodów osobowych i części motoryzacyjnych, podano także

Dodatnie saldo obrotów towarowych

Dodatnie saldo obrotów towarowych w III kwartale 2020 r. wzrosło do 13,9 mld złotych. W porównaniu z III kwartałem 2019 r. zwiększyło się o 14,3 mld zł, podał bank centralny.

"Przychody z tytułu usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniosły 65,0 mld zł, a rozchody z tytułu zakupionych usług od nierezydentów 39,3 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2019 r. przychody z tego tytułu były niższe o 4,9 mld zł, tj. o 7,0%, a rozchody zmniejszyły się o 5,3 mld zł, tj. o 11,9%. W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 25,7 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 13,4 mld zł (wzrost o 1,2 mld zł w porównaniu do III kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 10,5 mld zł (zwiększenie o 0,7 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 1,8 mld zł (spadek o 1,5 mld zł). W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. nadwyżka w usługach zwiększyła się nieznacznie, tj. o 0,4 mld zł" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: