NBP: zysk netto banków spadł o 13 proc. rdr w okresie styczeń-marzec 2019 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. i zmniejszył się o 13% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. i zmniejszył się o 13% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. #NBP #banki @nbppl

Przychody odsetkowe w okresie 3 miesięcy br. wyniosły 16,36 mld zł (wzrost o 9% r/r), zaś koszty odsetkowe - 4,24 mld zł (wzrost o 8,1% r/r).Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 0,02% r/r do 4,28 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 20,5% r/r do 1,06 mld zł.Czytaj także: W jakiej sytuacji znajduje się polski sektor bankowy? KNF przedstawiła raport >>>

Koszty administracyjne w styczniu-marcu br. zwiększyły się o 9% r/r do 9,94 mld zł.Czytaj także: KNF: wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków >>>Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,11 mld zł w okresie styczeń-luty br. (wzrost o 20,5% r/r), podał także bank centralny. 
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: