NBP: zysk netto banków spadł o 31 proc. rdr w okresie styczeń – luty 2019 r.

Z rynku

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,13 mld zł w okresie styczeń-luty 2019 r. i zmniejszył się o 31% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

#Zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,13 mld zł w okresie styczeń-luty 2019 r. i zmniejszył się o 31% r/r #banki #NBP @nbppl

Przychody odsetkowe w okresie 2 miesięcy br. wyniosły 10,65 mld zł (wzrost o 8,7% r/r), zaś koszty odsetkowe – 2,69 mld zł (wzrost o 5,1% r/r).

Czytaj także: Zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6 proc. rdr w okresie styczeń-luty 2019 r. >>>

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie spadły o 1,8% r/r do 2,73 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 6,2% r/r do 0,67 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lutym br. zwiększyły się o 11,4% r/r do 7,09 mld zł.

Czytaj także: Cezary Stypułkowski na Kongresie Forum Technologii Bankowych 2019: dla wielu banków nie ma przyszłości, konsolidacja rynku nieunikniona >>>

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 1,33 mld zł w okresie styczeń-luty br. (wzrost o 28,9% r/r), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: