NBP: zysk netto banków spadł o 49,1 proc. rdr w okresie styczeń – październik 2020 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 6,68 mld zł w okresie styczeń-październik 2020 r. i zmniejszył się o 49,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto sektora wynosił 5,92 mld zł.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 6,68 mld zł w okresie styczeń-październik 2020 r. i zmniejszył się o 49,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto sektora wynosił 5,92 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie 10 miesięcy br. wyniosły 48,19 mld zł (spadek o 12,5% r/r), zaś koszty odsetkowe - 8,74 mld zł (spadek o 38,5% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 6,4% r/r do 15,87 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 3,2% r/r do 3,77 mld zł.

Czytaj także: NBP: szok związany z COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego, ale ryzyko pozostaje podwyższone >>>

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-październiku br. zmniejszyły się o 0,2% r/r do 29,08 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 9,97 mld zł w okresie styczeń-październik br. (wzrost o 30,4% r/r), podał także bank centralny.

Aktywa rezerwowe wzrosły o 10,7 proc. rdr w listopadzie

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 120,5 mld euro w listopadzie 2020 r., podał także NBP. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 10,7% r/r (i spadek o 1,7% w ujęciu miesięcznym).

"NBP opublikował 7 grudnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 120,5 mld euro i był o 2,1 mld euro niższy niż na koniec października 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,3 mld USD i osiągnął poziom 144,4 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Ekspert Deloitte: w pandemii banki szukają oszczędności, będą myśleć o fuzjach?

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 539,58 mld zł (wobec 566,21 mld zł miesiąc wcześniej i 470,79 mld zł rok wcześniej).

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: