NBP: zysk netto banków w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wyniósł 9,431 mld zł, wzrósł rdr o 59,3 proc.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wyniósł 9,431 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 59,3 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Marco Scisetti

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wyniósł 9,431 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 59,3 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym wrześniu zysk netto wyniósł 378 mln zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do września 2021 roku wyniosły 50,94 mld zł, co oznacza wzrost o 0,6 proc. rok do roku.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku wyniósł 33,18 mld zł, czyli spadł 7,1 proc., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 12,62 mld zł, rosnąc o 17,1 proc.

Koszty

Koszty administracyjne były na poziomie 26,12 mld zł, o 0,15 proc. mniej niż przed rokiem.

Odpisy

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,75 mld zł, spadając rdr o ok. 48,44 proc.

 I-IX 2021I-IX 2020zmiana
Przychody odsetkowe36 07244 023-18,06%
Koszty odsetkowe2 8888 310-65,24%
Przychody z tytułu opłat i prowizji16 16814 13014,42%
Koszty z tytułu opłat i prowizji3 5453 3505,82%
Koszty administracyjne26 11626 155-0,15 %
Odpisy4 7519 216-48,44%
Zysk netto9 4315 91959,33%
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: