NBP: zysk netto banków wyniósł 11,7 mld zł od stycznia do października 2017 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2017 r. wobec 12,11 mld zł rok wcześniej - poinformował Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2017 r. wobec 12,11 mld zł rok wcześniej - poinformował Narodowy Bank Polski.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 51,13 mld zł, tj. wzrósł o 1,8% r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej spadł o 0,2% r/r do 15,77 mld zł.Wynik z odsetek wzrósł o 11% r/r do 35,12 mld zł.Koszty działania banków zwiększyły się o 1,76% r/r do 27,25 mld zł na koniec października 2017 r.Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 6,09 mld zł, tj. wzrosły o 3,2% r/r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: