NBP: zysk netto banków wyniósł 12,79 mld zł do listopada 2017 r.

Z rynku

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 12,79 mld zł w okresie styczeń-listopad 2017 r. wobec 13,06 mld zł rok wcześniej - poinformował Narodowy Bank Polski.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 56,19 mld zł, tj. wzrósł o 3,8% r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 0,2% r/r do 17,25 mld zł.

Wynik z odsetek wzrósł o 12,5% r/r do 38,74 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 4% r/r do 30 mld zł na koniec listopada 2017 r. – podał także NBP.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 7 mld zł, tj. wzrosły o 9,1% r/r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: