NBP: zysk netto banków wzrósł do 0,66 mld zł w styczniu

Gospodarka / Z rynku

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/Antonio

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 0,66 mld zł w styczniu 2019 r. i zwiększył się o 16,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 0,66 mld zł w styczniu 2019 r. i zwiększył się o 16,1% r/r #banki #NBP @nbppl

Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 5,6 mld zł (wzrost o 9,3% r/r), zaś koszty odsetkowe – 1,49 mld zł (wzrost o 10,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie spadły o 2% r/r do 1,43 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 4,7% r/r do 0,33 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu br. zmniejszyły się o 0,4% r/r do 3,64 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 0,6 mld zł w styczniu br. (wzrost o 14,7% r/r), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: