NBP: zysk netto banków wzrósł o 3,3 proc. rdr, do 13,12 mld zł, w okresie styczeń-październik 2019 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 13,12 mld zł w okresie styczeń-październik 2019 r. i zwiększył się o 3,3% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/theaphotography

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 13,12 mld zł w okresie styczeń-październik 2019 r. i zwiększył się o 3,3% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

Koszty administracyjne w styczniu-październiku br. zwiększyły się o 0,5% r/r do 29,14 mld zł #banki #zysk #NBP @nbppl

Przychody odsetkowe w okresie 10 miesięcy br. wyniosły 55,05 mld zł (wzrost o 7,1% r/r), zaś koszty odsetkowe - 14,21 mld zł (wzrost o 6,4% r/r), podał NBP.Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 3,6 proc. rdr, do 13,15 mld zł, w w okresie styczeń-październik 2019 r. >>>

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 2,2% r/r do 14,91 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,6% r/r do 3,89 mld zł.

Koszty administracyjne w górę

Koszty administracyjne w styczniu-październiku br. zwiększyły się o 0,5% r/r do 29,14 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 7,65 mld zł w okresie styczeń-październik br. (wzrost o 9,9% r/r), podał także bank centralny.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: