NBP: zysk netto banków wzrósł o 83,8 proc. rdr w okresie styczeń – kwiecień 2021 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 4,35 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. i zwiększył się o 83,8% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po marcu br. zysk netto sektora wynosił 1,91 mld zł.

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/alswart

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 4,35 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. i zwiększył się o 83,8% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po marcu br. zysk netto sektora wynosił 1,91 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie czterech miesięcy br. wyniosły 15,77 mld zł (spadek o 27,4% r/r), zaś koszty odsetkowe - 1,35 mld zł (spadek o 73% r/r).

Czytaj także: Banki w obliczu obniżek stóp procentowych walczą o dochodowość, podnosząc ceny >>>

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 9,9% r/r do 6,85 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 4,9% r/r do 1,44 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-kwietniu br. zmniejszyły się o 5,2% r/r do 12,15 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,28 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. (spadek o 46,1% r/r), podał także bank centralny.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wyniósł 1,9 mld zł, wzrósł o 43,4 proc. rdr, w I kwartale >>>

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

 I-IV 2021I-IV 2020zmiana
Przychody odsetkowe15 77121 726-27,4%
Koszty odsetkowe1 3494 993-73,0%
Przychody z tytułu opłat i prowizji6 8516 2349,9%
Koszty z tytułu opłat i prowizji1 4441 519-4,9%
Koszty administracyjne12 14512 814-5,2%
Odpisy2 2764 222-46,1%
Zysk netto4 3462 36483,8%
Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: