NBP: zysk sektora bankowego spadł 52,1 proc. rdr w okresie styczeń-lipiec 2020 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2020 roku wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza, że spadł 52,1 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2020 roku wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza, że spadł 52,1 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.

.@nbppl: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2020 roku wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza, że spadł 52,1 proc. rdr #banki #zysk #NBP

W samym lipcu zysk wynosił 420 mln zł, czyli spadł o 73 proc. rok do roku.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-lipiec 2020 roku wyniosły 39,8 mld zł, co oznacza zniżkę o 5,5 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 20,9 mld zł, spadając rdr o 1,4 proc.

Czytaj także: Moody’s: rentowność największych banków Europy Środkowo-Wschodniej mocno ucierpi >>>

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 roku 7,4 mld zł, rosnąc rdr o 35,4 proc. 

W lipcu wynik odsetkowy netto sektora sięgnął 3,7 mld zł i był o 12,9 proc. niższy niż rok wcześniej, a wynik z opłat i prowizji wzrósł o 9 proc. do 1,28 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne zmniejszyły się w lipcu o 2,4 proc. i wyniosły 2,78 mld zł.

Poniżej wyniki sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2020 roku i ich porównanie rdr według wyliczeń PAP Biznes (w mln zł)

 I-VII 2020I-VII 2019rdr
Przychody odsetkowe35 68338 570-7,5%
Koszty odsetkowe7 35710 041-26,7%
Przychody z tytułu opłat i prowizji11 00710 4055,8%
Koszty z tytułu opłat i prowizji2 6852 6830,1%
Całkowite przychody operacyjne39 82842 157-5,5%
Koszty administracyjne20 89721 196-1,4%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości7 3955 46335,4%
Zysk (strata) roku bieżącego4 3499 074-52,1%
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: