NBS 2015/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):NBS Raport: Spadające stopy Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Niech kapitał będzie z nami Składki na BFG w standardzie unijnym Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):NBS Raport: Spadające stopy Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Niech kapitał będzie z nami Składki na BFG w standardzie unijnym Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy

Udostępnij artykuł: