NBS 2015/10

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim Świat nie kończy się na dotacjach Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju CSR - nasz chleb powszedni

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim Świat nie kończy się na dotacjach Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju CSR - nasz chleb powszedni

Udostępnij artykuł: