NBS 2015/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumąbilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP. Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa? Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumąbilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP. Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa? Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

Udostępnij artykuł: