NBS 2016/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji. Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej? Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu. 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji. Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej? Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu. 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP

Udostępnij artykuł: