NBS | Bankowość i Finanse | Konsolidacje | Większy może więcej

BANK 2020/09

Połączenie trzech lokalnych banków spółdzielczych w jeden, silniejszy organizm o zasięgu regionalnym i perspektywa utrzymania przez dłuższy czas obecnego poziomu stóp procentowych to przesłanki, które skłaniają do kolejnej już w ostatnim czasie refleksji nad integracją polskiej bankowości lokalnej. Nie ma wszak wątpliwości, iż proces ten w wielu obszarach został już zapoczątkowany, jak też, że obecne uwarunkowania – ekonomiczne i prawno-organizacyjne – nie pozostawiają spółdzielcom szczególnej alternatywy.

Fot. alotofpeople/stock.adobe.com

Połączenie trzech lokalnych banków spółdzielczych w jeden, silniejszy organizm o zasięgu regionalnym i perspektywa utrzymania przez dłuższy czas obecnego poziomu stóp procentowych to przesłanki, które skłaniają do kolejnej już w ostatnim czasie refleksji nad integracją polskiej bankowości lokalnej. Nie ma wszak wątpliwości, iż proces ten w wielu obszarach został już zapoczątkowany, jak też, że obecne uwarunkowania – ekonomiczne i prawno-organizacyjne – nie pozostawiają spółdzielcom szczególnej alternatywy.

Z tego, iż konserwacja status quo polskiej bankowości spółdzielczej jest drogą donikąd, doskonale zdają sobie sprawę coraz liczniejsi przedstawiciele sektora. I nie chodzi tu tylko o włodarzy trzech instytucji, które od czerwca br. postanowiły iść wspólną drogą. – Ponieważ polski sektor bankowości spółdzielczej jest bardzo rozdrobniony, skutki kryzysu, wywołanego przez pandemię koronawirusa, są już widoczne. Małe banki obecnie borykają się z utrzymaniem rentowności prowadzonej działalności. Odnotowany spadek dochodów banków spółdzielczych będzie miał bezpośredni wpływ na ich kapitały i wypłacalność – przestrzegał w ostatnich dniach na swym blogu Adam Dudek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. A to oznacza m.in. koniec tyleż bezpiecznej, co i ekstensywnej strategii lokowania nadwyżki kapitału w zrzeszeniach.

Obecnie, w związku z obniżeniem stawek na rynku międzybankowym, przychody z tego tytułu spadły praktycznie do zera – zaznaczył Piotr Kaczyński, prezes zarządu Hexa Banku Spółdzielczego, podczas dyskusji na temat kreowania przychodów pozaodsetkowych we współczesnej bankowości.

Głosy te korelują ze stanowiskiem, jakie już od dłuższego czasu prezentują organizacje branżowe polskiego sektora finansowego, w tym w szczególności Związek Banków Polskich. – W najbliższych miesiącach i latach wiele firm i instytucji będzie musiało działać w sposób inny niż dotychczas. Zmieniło się nastawienie i oczekiwania klienta, towarzyszy nam podwyższony poziom niepewności, a to z kolei w przypadku banków obniża apetyt na ryzyko – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, podczas webinarium wieńczącego tegoroczny cykl Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Banki nie mogą liczyć na tarczę

A przecież spadek stóp procentowych to zaledwie jedna z plag, z jakimi musi zmagać się współczesna instytucja bankowa. Globalna recesja w gospodarce i powiązane z kryzysem, strukturalne bezrobocie skutkować mogą istotnym pogorszeniem jakości portfeli kredytowych. Tymczasem sektor bankowy, również w jego lokalnej formie, nie może liczyć na szczególne wsparcie państwa. – Wprowadzone przez rząd mechanizmy pomocowe, nie zostały przewidziane dla spółdzielczych przedsiębiorstw, jakimi są banki spółdzielcze, które prawie wszystkie są małymi i średnimi przedsiębiorstwami – zwrócił uwagę Adam Dudek.

Co gorsza, dotychczasowa praktyka regulacyjna zdaje się potwierdzać, że ustawodawca nie oprze się pokusie cedowania rozwiązywania pewnych problemów gospodarczych, jak i społecznych, na instytucje finansowe. Przykładem może być choćby drastycznie obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów, wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, czy korzystne dla zadłużonych podmiotów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: