NBS | Bankowość i Finanse | Technologie – Asseco | Bank w gniazdku, czyli wspólna platforma informatyczna dla banków spółdzielczych

BANK 2020/10

Asseco wraz z bankami Grupy BPS zbudowało Wspólną Platformę Informatyczną (WPI). Celem wdrożenia WPI jest osiągnięcie efektu synergii dla banków spółdzielczych, tak aby uprościć obsługę klientów, zwiększając jednocześnie jakość oraz konkurencyjność oferowanych im usług i produktów.

Asseco wraz z bankami Grupy BPS zbudowało Wspólną Platformę Informatyczną (WPI). Celem wdrożenia WPI jest osiągnięcie efektu synergii dla banków spółdzielczych, tak aby uprościć obsługę klientów, zwiększając jednocześnie jakość oraz konkurencyjność oferowanych im usług i produktów.

Wspólna Platforma Informatyczna to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna instytucja finansowa. Jako pierwsze decyzję o wdrożeniu WPI podjęły Bank Spółdzielczy w Płońsku i Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, jednak to kompleksowe rozwiązanie dedykowane jest również dla pozostałych instytucji zrzeszenia BPS.

Integracja banków spółdzielczych

Od kilku lat, w sektorze banków spółdzielczych nasila się dyskusja wokół integracji w celu współdzielenia kosztów i poprawy efektywności działania. Od słów do czynów postanowiły przejść banki spółdzielcze w Płońsku i Lubaczowie zajmujące się obsługą klientów indywidualnych, sektorem MŚP, klientami korporacyjnymi w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz rolnikami.

Zrozumieliśmy, że aby w pełni odpowiadać na zmieniające się potrzeby, coraz bardziej wymagających klientów, potrzebujemy nowoczesnego systemu bankowego, który będzie kompleksowy, rozwijalny i dostępny dla wszystkich. System, który posiadaliśmy, nie spełniał już naszych oczekiwań, gdyż nie pozwalał na sprawną integrację z innymi dostępnymi na rynku narzędziami, które chcieliśmy wdrożyć – powiedział ­Dariusz ­Konofalski, prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku.

W trakcie rozmów z ekspertami Asseco podjęliśmy decyzję, że zaprojektowane rozwiązanie ma służyć innym bankom spółdzielczym. Wdrożenie ma przyczynić się do zwiększenia skali biznesowej, racjonalizacji kosztów oraz większego bezpieczeństwa danych – powiedział Paweł Kapel, prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Po pierwsze klient

Celem, jaki został postawiony przed Asseco, było stworzenie rozwiązania, które poprawi jakość oraz przyspieszy obsługę klienta, a także będzie dostosowane do innych banków spółdzielczych. Pomimo stosowania takich samych narzędzi każda z instytucji miała różne podejście do obsługi produktów i klienta, co było widoczne na początku projektu – różne wzorce umów, odmienne procesowanie dokumentów czy plany kont. Dlatego opracowano: uproszczony plan kont na bazie wzorca BPS, wspólne schematy księgowe, drzewo produktów, wspólną parametryzację sprawozdawczości oraz jednolite zasady zarządzania ryzykiem.

Ustandaryzowanie pracy banków ułatwi procesy obsługi klienta, bez utraty indywidualnych cech niezbędnych do konkurowania na lokalnych rynkach. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, gdyż zawiera wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa do bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju – powiedział ­Andrzej ­Nowakowski, dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Dzięki wdrożeniu Wspólnej Platformy Informatycznej znacznie skrócone zostają procesy obsługi klienta. Czas poświęcony na otwarcie rachunku bieżącego ograniczył się do kilku minut, za sprawą zastosowania procesów automatyzujących w obszarach produktów depozytowych i kredytowych.

Najnowocześniejsza bankowość elektroniczna

WPI przyświeca idea, aby udostępniać bankom jedną platformę informatyczną, jednocześnie zapewniając im autonomię prowadzenia biznesu. Dodatkowo ograniczamy do minimum koszty inwestycji po stronie klienta. Decydując się na wdrożenie Wspólnej Platformy Informatycznej, bank nie ponosi ryzyka finansowego niepowodzenia projektu, gdyż ten element bierze na siebie Asseco. Dzięki temu ma on możliwość pełnego wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych z obszarów bankowości elektronicznej i mobilnej, systemu transakcyjnego czy też związanego ze sprawozdawczością. Pozwala mu to budować przewagę konkurencyjną na rynku, przy minimalnych kosztach inwestycji – dodaje Andrzej Nowakowski.

Platforma dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z posiadaniem odrębnej infrastruktury i zasobów do ich utrzymania. Każdy korzystający z WPI bank otrzymuje bankowość elektroniczną, system transakcyjny, narzędzie sprawozdawcze i analityczne oraz intuicyjne rozwiązania omnikanałowe. Asseco przejmuje odpowiedzialność za infrastrukturę sprzętową, utrzymanie serwerowni, licencje i aktualizacje oprogramowania, a także procesy administracji biznesowej.

WPI w liczbach

Rozpoczęcie budowy Wspólnej Platformy Informatycznej nastąpiło w marcu 2019 r. W projekcie wzięło udział ponad 200 osób. Uruchomienie produkcyjne nastąpiło we wrześniu br. W tym czasie uproszczono czterokrotnie plan kont, o około 80% zmniejszyła się ilość korespondencji w wersji papierowej, a wydajność systemu, potwierdzona testami, pozwala na obsługę 2 milionów aktywnych umów oraz zawarcie bez opóźnień 90 tys. umów na dobę.

Udostępnij artykuł: