NBS | Bankowość i Finanse | Technologie | Kurs na nowoczesność

BANK 2020/09

Dynamiczny rozwój rynków finansowych sprawił, że banki spółdzielcze w większym niż dotychczas stopniu angażują się w innowacje technologiczne. Rosnące znaczenie nowoczesnych usług i produktów to rezultat ewolucji potrzeb i oczekiwań klientów tych instytucji. Cyfryzacja lokalnego sektora finansowego umożliwia też znaczącą redukcję kosztów działania, co w przypadku podmiotów dysponujących relatywnie niewielkimi funduszami ma znaczenie kluczowe.

Fot. Mymemo/stock.adobe.com

Dynamiczny rozwój rynków finansowych sprawił, że banki spółdzielcze w większym niż dotychczas stopniu angażują się w innowacje technologiczne. Rosnące znaczenie nowoczesnych usług i produktów to rezultat ewolucji potrzeb i oczekiwań klientów tych instytucji. Cyfryzacja lokalnego sektora finansowego umożliwia też znaczącą redukcję kosztów działania, co w przypadku podmiotów dysponujących relatywnie niewielkimi funduszami ma znaczenie kluczowe.

Cyfrowa transformacja poszczególnych banków spółdzielczych to cenny wkład do modernizacji całego lokalnego sektora finansowego. Istotą tego procesu jest doskonalenie zaplecza technologicznego, które umożliwia dostosowanie oferty banków do oczekiwań współczesnych klientów. Postęp technologiczny w telekomunikacji i informatyce, zwłaszcza zaś dynamiczny rozwój internetu i smartfonów, zdecydowanie przyczyniły się do rozwoju usług bankowych. Zdalne kanały transakcyjne i aplikacje mobilne to dziś podstawa obsługi klientów sektora finansowego – do tego stopnia, że dominująca dotychczas, tradycyjna bankowość stacjonarna zdecydowanie schodzi na dalszy plan.

Na drodze do nowych technologii

Rekordowo niskie ceny urządzeń elektronicznych sprawiają, że zdalny dostęp do banku dostępny jest dziś praktycznie dla każdego, a jedynym warunkiem korzystania z tego rodzaju usług jest dostęp do internetu. Digitalizacja umożliwia bankom spółdzielczym zmniejszenie zaangażowania pracowników w obsługę klientów, co redukuje koszty operacyjne i pozwala, w razie konieczności, na ograniczenie liczby oddziałów. Przykładem „czystej” bankowości internetowej są funkcjonujące już tzw. banki wirtualne, które obsługują klientów wyłącznie drogą internetową oraz telefoniczną. Również i lokalne instytucje finansowe rozwijają bankowość mobilną. Pierwszą taką aplikację (bPay) w sektorze wdrożył Bank Spółdzielczy we Wschowie w 2012 r. Umożliwiała ona sprawdzanie stanu konta, wykonywanie przelewów, zakładanie lokat, a także przeglądania kursów walut i wyszukiwanie bankomatów dostępnych w okolicy.

Rozwiązania na miarę czasów

Specyfika banków spółdzielczych skłania je do działań o charakterze społecznym, zgodnych z zasadą „miejscowy pieniądz na potrzeby miejscowej społeczności”, która nawiązuje m.in. do teorii zrównoważonego rozwoju i koncepcji zrównoważonych finansów. Głównymi ich wyznacznikami są przedsięwzięcia społecznie użyteczne i troska o wizerunek instytucji wrażliwej na ludzkie potrzeby. Społeczna odpowiedzialność tych podmiotów przejawia się w takich działaniach, jak finansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, aktywność charytatywna, czy bezpłatna edukacja finansowa. Z tego też względu dobór technologii powinien być uzależniony od struktury klientów banków. W ramach teorii starzejącego się społeczeństwa (silver economy) coraz powszechniej wprowadzane są udogodnienia dla osób starszych, określane przez literaturę przedmiotu jako gerontechnologia. To zadanie nie tylko dla sektora publicznego, lecz także i banków, w których technologia biometryczna może być szybszym i prostszym sposobem dokonywania standardowych transakcji przez osoby w wieku senioralnym.

Lokalne instytucje finansowe wykazują dużą otwartość na nowe technologie, co jest wynikiem polityki realizowanej w sferze produktów, zarządzania i technologii. Przykładem może być pionierskie wykorzystanie biometrii naczyniowej finger vein w bankomatach Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (obecnie Bank Nowy BFG SA). Był to pierwszy przypadek wdrożenia tych rozwiązań w bankowości w skali europejskiej, a już w 2016 r. system uwierzytelniania biometrycznego obsługiwało ponad 50 banków spółdzielczych w Polsce.

Zastosowanie tej formy autentykacji jest ze wszech miar korzystne zarówno dla samych banków spółdzielczych, jak i ich klientów. Wśród rozlicznych benefitów należy wskazać wyższe bezpieczeństwo realizowanych transakcji, wyeliminowanie pomyłek i nieuprawnionych działań na rachunkach bankowych, a także niskie koszty wdrażania autoryzacji biometrycznej. Z drugiej strony, wdrożenie tej technologii autentykacji może nieść ze sobą obawy klientów banków dotyczące m.in. bezpieczeństwa zdeponowanych środków, czy budzić wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych. Wystąpić mogą również problemy związane z obsługą produktów z wykorzystaniem biometrii. Innowacyjność uwierzytelniania biometrycznego bez wątpienia wymaga edukacji – zarówno na poziomie oddziału banku, jak i poprzez dystrybucję filmów szkoleniowych.

Na początku BS API

Modernizacja technologiczna bankowości spółdzielczej stała się jednym z najistotniejszych działań rozwojowych. Jej istotnym elementem jest program technologiczno-biznesowy BS API. Inicjatywa ta została oficjalnie ogłoszona w maju 2019 r. na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, podczas którego banki zrzeszające – SGB-Bank i Bank BPS, Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych podpisały list intencyjny dotyczący wdrożenia jednolitego standardu interfejsu programistycznego w sektorze bankowości spółdzielczej. Celem wystandaryzowanego, sektorowego rozwiązania, zapewniającego komunikację z wybranymi, kluczowymi systemami informatycznymi banków obu zrzeszeń, było:

  • usprawnienie procesu przygotowania przez banki zrzeszające produktów i usług oferowanych zrzeszonym instytucjom
  • podniesienie jakości dostarczanych rozwiązań informatycznych w zakresie wspólnych produktów i usług zrzeszeniowych, a także ułatwienie ich implementacji przez poszczególne banki spółdzielcze
  • wyeliminowanie konieczności każdorazowego zamawiania zmian pojedynczych interfejsów w przypadku modyfikacji systemów
  • możliwość realizacji złożonych projektów zarówno na poziomie danego zrzeszenia, jak i wspólnych dla obu zrzeszeń
  • skrócenie czasu potrzebnego na integrację systemów informatycznych
  • obniżenie kosztów zmian w obszarze integracji kluczowych systemów informatycznych obu zrzeszeń.

Dla realizacji BS API powołano zespół ds. współpracy międzyzrzeszeniowej, którego głównym zadaniem jest ciągły przegląd systemów i procesów oraz wypracowanie dokumentu opisującego standard tego rozwiązania. Przy realizacji koncepcji BS API zespół korzystał z doświadczenia zdobytego podczas opracowania i wdrożenia rozwiązania informatycznego adresującego założenia dyrektywy PSD2. Zdecydowano, że BS API będzie się opierać na standardzie Polish API, rozszerzając jego zakres o funkcje niezbędne do obsługi najistotniejszych produktów bankowych, a jego pierwsza praktyczna implementacja zostanie wykorzystana w ramach priorytetowego projektu „Mobilne Przyspieszenie”. O BS API piszemy także na str. 85–87.

Dla realizacji BS API powołano zespół ds. współpracy międzyzrzeszeniowej, którego głównym zadaniem jest ciągły przegląd systemów i procesów oraz wypracowanie dokumentu opisującego standard tego rozwiązania. Przy realizacji koncepcji BS API zespół korzystał z doświadczenia zdobytego podczas opracowania i wdrożenia rozwiązania informatycznego adresującego założenia dyrektywy PSD2.

Mobilne korzyści w ramach BS API

SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze zrzeszone w grupie SGB zaprezentowały w pełni funkcjonalną i nowatorską aplikację mobilną SGB Mobile. Jest ona dostępna w internetowych kanałach: Google Play i App Store, docelowo zastąpi obecną aplikację Portfel SGB i będzie dostępna dla wszystkich banków spółdzielczych SGB, niezależnie od posiadanego przez nie systemu. Nowa aplikacja posiada praktyczny i uniwersalny interfejs, przyjazny dla klientów i gwarantujący im pełne bezpieczeństwo. Umożliwia on zalogowanie się z wykorzystaniem biometrii, zapewniając dostęp do rachunku, historii transakcji, możliwość wykonywania przelewów (również Express Elixir), dodawania kart i korzystania z płatności mobilnych.

SGB Mobile posiada też funkcje, których nie gwarantują aplikacje jakiegokolwiek innego banku w Polsce. Należy do nich możliwość zarządzania subskrypcjami serwisów streamingowych bądź muzycznych (np. Netflix czy Spotify), czy też kartami dodanymi w ramach płatności mobilnych BLIK, portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) oraz w sklepach internetowych. Jak twierdzą autorzy projektu, SGB Mobile jest aplikacją bezpieczną, przyjazną dla klientów i dostosowaną do całego środowiska teleinformatycznego w zrzeszeniu.

Z pełnym przekonaniem mogę potwierdzić, że mamy wspólny produkt zrzeszeniowy, który jest nowoczesny, bezpieczny intuicyjny, zgodny z najnowocześniejszymi trendami projektowania interfejsów, a jednocześnie dopasowany do potrzeb naszych klientów – podkreśla Błażej Mika, wiceprezes zarządu SGB-Banku SA.

Powstanie aplikacji to wynik współpracy zespołów z SGB-Banku i banków spółdzielczych zrzeszenia z partnerami zewnętrznymi: Ailleron SA (dostawca aplikacji, odpowiedzialny za jej budowę), HEUTHES sp. z o.o. (dostawca oprogramowania platformy BS API, odpowiedzialny za integrację systemów), dostawcami systemów (dystrybuującymi usługi dla platformy BS API oparte na standardzie Polish API): Asseco Poland SA, Zakładem Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o., SoftNet sp. z o.o. oraz firmami Visa i Mastercard.

mojeID

To kolejna technologiczna nowinka, która z dużym rozmachem wdrażana jest w bankowości spółdzielczej. Umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu, pozwala klientowi banku szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak też szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego. mojeID jest dostępne w ofercie 169 banków spółdzielczych należących do Zrzeszenia BPS oraz w czterech bankach współpracujących. Wdrożenie usługi w kolejnych instytucji tej grupy planowane jest w najbliższym czasie.

Udostpnij artyku: