NBS | CRUZ | Bezpieczeństwo, rozwój usług wspólnych i optymalizacja kosztów banków spółdzielczych

BANK 2020/10

Z Pawłem Gulą, prezesem zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych, rozmawiał Kazimierz Lubicz.

Fot. CRUZ

Z Pawłem Gulą, prezesem zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych, rozmawiał Kazimierz Lubicz.

Jakie produkty i systemy są obecnie rozwijane przez Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych?

– Finalizujemy kolejne etapy projektu SFInX (Sprzedaż Finanse Innowacyjność X-sell). Jest to platforma technologiczna, której celem jest usprawnienie obsługi kredytowej, poprzez wsparcie doradców w taki sposób, żeby mogli w pełni skupić się na obsłudze klientów, a nie na obsłudze wielu różnych systemów informatycznych funkcjonujących w bankach. Projekt składa się z czterech faz: detalicznej, uzupełniającej (kredyt hipoteczny dla klientów detalicznych), produktów biznesowych oraz administracji i monitoringu. Obecnie kończone są testy pozostałych produktów detalicznych – limit w rachunku oraz wniosek o kartę kredytową. Produkty te jeszcze w tym roku planujemy udostępnić tym bankom, które biorą czynny udział w projekcie.

Warto zaznaczyć, że w sierpniu we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej dla produktów detalicznych została uruchomiona usługa antyfraudowa, która podnosi poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Do końca roku planujemy kolejnym dwóm bankom udostępnić tę platformę. Bardzo zaawansowane są też prace nad przygotowaniem modułu restrukturyzacyjno-windykacyjnego. Chodzi nam o to, by banki, które skorzystają z tych rozwiązań, miały w pełni zorganizowany automatyczny obieg wewnętrzny dokumentów w formie cyfrowej, od początku aż do chwili ostatecznego podpisania umowy z klientem. Natomiast pozostałe produkty planujemy uruchamiać w I i w II kw. 2021 r.

Dlaczego tak ważne jest wspólnotowe podejście do bezpieczeństwa?

– W tym roku opublikowano nowe zalecenia dotyczące korzystania z usług chmurowych przez banki spółdzielcze. To stawia przed nimi oraz ich dostawcami kolejne obowiązki z zakresu monitorowania ryzyka i kontrolowania dostawców. Dodatkowo coraz częściej pojawiają się informacje o zagrożeniach z obszaru cyberbezpieczeństwa. Wymaga to budowania odpowiednich kompetencji, które niejednokrotnie mogą być centralizowane i dostarczane jako usługi z zakresu bezpieczeństwa IT przez tzw. Security Operations Center (SOC). Mam tu na myśli usługi związane z zabezpieczaniem sieci, serwerów, likwidacji podatności systemów operacyjnych itp. Takie zadania można bezpiecznie powierzyć, w ramach outsourcingu, właśnie nam. Podejmując się kierowania Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych, za jeden z głównych celów uznałem rozwijanie usług związanych z cyberbezpieczeństwem.

W jaki sposób CRUZ rozwija swoje kompetencje?

– Obecnie w CRUZ możemy pochwalić się bardzo dobrym zespołem specjalistów znających się na obsłudze infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego różnego typu. Utrzymywanie przez jeden bank dużych zespołów specjalistów jest niezwykle kosztogenne. To osoby o bardzo unikalnej wiedzy, trudnodostępnej na rynku, zwłaszcza jeśli mówimy o cyberbezpieczeństwie. Obecnie stawiamy na dobrych partnerów technologicznych, którzy chcą z nami współpracować. Wraz ze wzrostem kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT, będziemy też – jeśli chodzi o pozyskiwanie pracowników – bardziej konkurencyjni w stosunku do innych podmiotów. Dla specjalistów, poszukujących rozwoju zawodowego i ciekawych wyzwań, sektor banków spółdzielczych – ze względu na swoją złożoność i różnorodność techniczną – jest bardzo atrakcyjny.

W najbliższym czasie przed bankowością spółdzielczą staną kolejne wyzwania regulacyjne, które obecnie są jeszcze w fazie projektowania, jak choćby Krajowy Rejestr Kredytowy, który powstaje przy Narodowym Banku Polskim. Wyzwaniem mogą być związane z tym wymogi sprawozdawcze. Zakres usług związanych ze sprawozdawczością oraz analityką jest szczególnie istotny, bo banki będą zobowiązane do zbierania i raportowania bardzo dużych ilości informacji, a Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych może taką usługę dostarczyć.

Udostępnij artykuł: