NCBR ogłasza konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, oferuje 200 mln zł

Firma

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy" na, który przeznaczonych zostanie 200 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podało NCBR. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Koronawirus
Fot. stock.adobe.com/alphaspirit

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy" na, który przeznaczonych zostanie 200 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podało NCBR. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

To największa jak dotąd kwota przeznaczona w Polsce na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem #koronawirus #COVID19 #KoronawiruWPolsce @NCBR_pl

"To największa jak dotąd kwota przeznaczona w Polsce na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem. Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki" - powiedział b. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Trzy podstawowe obszary tematyczne

NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

- Diagnostyka - urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.

- Leczenie - badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.

- Profilaktyka - działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Co ważne konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie mazowieckim, podano także.

"Celem funduszy europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś nie tylko w naszym kraju, ale na poziomie europejskim i globalnym największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. Usuwanie niepożądanych dla gospodarki skutków pandemii jest naszym obowiązkiem, z którego konsekwentnie się wywiązujemy. Nie tylko przeznaczamy na ten cel kolejne fundusze, ale też wydaliśmy rekomendacje dla instytucji, by podejmowały działania ułatwiające realizację inwestycji dofinansowanych przez UE. Specustawa funduszowa, którą w piątek przyjął sejm, już wkrótce poszerzy i wzmocni nasz funduszowy pakiet antywirusowy" - dodała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Nowy konkurs to nie jedyne działania NCBR ułatwiające przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom naukowym występowanie o granty oraz prowadzenie ich projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii.

"Jako jedna z pierwszych w kraju instytucji dysponujących funduszami europejskimi zaproponowaliśmy działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Przedłużyliśmy terminy naborów wniosków w naszych konkursach, przenieśliśmy spotkania panelowe wnioskodawców z ekspertami do sieci, wykorzystaliśmy dodatkowe narzędzia komunikacji cyfrowej, aby ułatwić wszystkim partnerom kontakt z Centrum. Teraz idziemy jeszcze dalej: uruchamiamy oszczędności, które powstały na już zakończonych konkursach i ogłaszamy wyjątkową w swojej tematyce i formule Szybką Ścieżkę. Co ważne od razu planujemy ją jako działanie z długofalowymi efektami. To pierwsza taka inicjatywa, która nie tylko ma nam pozwolić walczyć z pandemią teraz. Jednym z kluczowych obszarów badawczych jest profilaktyka. Wierzymy, że polscy naukowcy już teraz myślą o rozwiązaniach, które przydadzą się za rok, czy kilka lat. Nasze zadanie to pomóc im kreować bezpieczną przyszłość dzięki technologiom" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka "Koronawirusy" projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa, podano także.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy" finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: