NCBR: ok. 380 mln zł na projekty w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”, nabór wniosków od 1 września

ESG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym "Nowe technologie w zakresie energii", podało Centrum. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września br. Do konsorcjów przemysłowo-naukowych trafi ok. 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii oraz mikrosieci energetycznych i cieplnych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBiR - Logo
Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Źródło: NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym "Nowe technologie w zakresie energii", podało Centrum. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września br. Do konsorcjów przemysłowo-naukowych trafi ok. 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii oraz mikrosieci energetycznych i cieplnych.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Nowe technologie w zakresie energii" wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia się o 20-50% - w stosunku do poziomu z roku 2020 - udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w krajowym ogólnym miksie energetycznym, podano.

Czytaj także: BOŚ Bank i NCBR będą wspólnie wspierać rozwój zielonych technologii >>>

Cele programu

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka pierwszego konkursu, to: wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej) oraz obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. Projekty ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego.

Wszyscy mamy świadomość, że okres do 2030 roku jest krytyczny dla podejmowania prac badawczo-rozwojowych, które mogą wspierać innowacje technologiczne potrzebne do głębokich redukcji emisji gazów cieplarnianych.

"Dlatego ogłaszając pierwszy konkurs w programie 'Nowe technologie w zakresie energii', stawiamy przed naszymi przedsiębiorcami i naukowcami ambitne zadanie, wpisujące się w strategiczne cele polskiej, a także europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, najpełniej wyrażone w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Chcemy wspierać nowatorskie rozwiązania w tak przyszłościowych obszarach, jak: energetyka wiatrowa, technologie wodorowe czy magazyny energii, w których zresztą mamy już spore doświadczenie eksperckie" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

377,7 mln zł podzielone pomiędzy trzy obszary tematyczne

Na wsparcie projektów w konkursie "Nowe technologie w zakresie energii I" NCBR przeznacza 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  •  "Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu" - 125,9 mln zł,
  •  "Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru" - 141,2 mln zł,
  •  "Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne" - 110,6 mln zł, wskazano również.

Czytaj także: NCBR: pięć kolejnych konkursów na zielone innowacje >>>

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września br. i potrwa do 30 listopada br., do godz. 16.00, w systemie LSI. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekty będą realizowane w podziale na 3 fazy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi dla fazy pierwszej - 100 tys. zł, dla fazy drugiej - 15 mln zł, a dla fazy trzeciej - 80 mln zł, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: