Negocjacje z bankami zakończone – gwarancje de minimis coraz bliżej

Bankowość

Wczoraj w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się kolejne spotkanie z bankami poświęcone zasadom współpracy przy uruchamianiu nowego programu gwarancyjnego. Tym samym zakończyła się faza negocjacji, która przybliża moment wdrożenia do sprzedaży  portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD).

Wczoraj w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się kolejne spotkanie z bankami poświęcone zasadom współpracy przy uruchamianiu nowego programu gwarancyjnego. Tym samym zakończyła się faza negocjacji, która przybliża moment wdrożenia do sprzedaży  portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15  banków komercyjnych  oraz banków reprezentujących sektor spółdzielczy. Przedstawiciele BGK omówili najważniejsze założenia i zmiany dokonane w projekcie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD), na podstawie której BGK we własnym imieniu i na własny rachunek będzie udzielał bankom kredytującym gwarancji portfela kredytów przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej.

Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje de minimis stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej. Gwarancje te przeznaczone będą dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji wynosić będzie najprawdopodobniej 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

Potencjał BGK pozwoli na wygenerowanie gwarancji o wartości 30 mld zł rocznie. Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje, że pierwsze umowy z bankami kredytującymi zawierane będą niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na outsourcing oceny ryzyka.

Udostępnij artykuł: