NetB@nk – szybko rośnie liczba osób korzystających z bankowości internetowej

Tylko u nas

Jak wynika z informacji podanych w 17. edycji raportu NetB@nk, na koniec IV kw. 2014 roku liczba rachunków w bankach, z których klienci indywidualni mogą korzystać w ramach bankowości internetowej, przekroczyła 25 mln (251207180) z tego ponad 13 mln to takie, z których aktywnie się korzysta.

Jak wynika z informacji podanych w 17. edycji raportu NetB@nk, na koniec IV kw. 2014 roku liczba rachunków w bankach, z których klienci indywidualni mogą korzystać w ramach bankowości internetowej, przekroczyła 25 mln (251207180) z tego ponad 13 mln to takie, z których aktywnie się korzysta.

W stosunku do III kw. 2014 roku odnotowano wzrost liczby rachunków, które można obsługiwać poprzez internet, o 2,99%, a w stosunku do IV kw. 2013 roku aż o 14,91%. Również znacząco wzrosła liczba użytkowników aktywnie z nich korzystających (co najmniej raz w miesiącu), o 5,25%. Jak podano, obecnie już 52% to użytkownicy aktywni. W ujęciu kwartalnym ich liczba wzrosła o 450 tys. (3,53%). Już drugi kwartał z rzędu utrzymuje się wyższa niż poprzednio liczba przelewów, które są realizowane poprzez systemy bankowości internetowej. Średnio miesięcznie aktywny użytkownik realizuje w ten sposób sześć przelewów. W kategorii MŚP również odnotowano znaczące wzrosty, które mogą być również związane z szybszym wzrostem gospodarczym naszego kraju. W minionym roku liczba nowych użytkowników bankowości elektronicznej w sektorze MŚP zwiększyła się o 163 tys. (wzrost o 8,55%). Liczba przedsiębiorstw, które mogą korzystać z usług bankowości internetowej wyniosła 2 mln (2068169) na koniec IV kw. 2014 roku ponad.

Karty płatnicze

Według informacji podanych w raporcie, w obiegu w Polsce jest ponad 36 mln kart płatniczych. W przypadku liczby kart debetowych nadal obserwuje się wzrosty. W ciągu roku liczba kart debetowych wzrosła o ponad 5%. O ponad 380 tys. (1,35%) wzrosła liczba kart w IV kw. w stosunku do poprzedniego. Jeśli chodzi o karty kredytowe, to nadal odnotowuje się spadki ich liczby choć nieznaczne, bo tylko o ponad 90 tys. (1,49%) w ciągu roku. Rok 2015 ma być rokiem przełomowym, w którym trend się odwróci. Obniżenie opłaty interchange spowodowało, że nie zapewnia już ona rentowności w przypadku kart debetowych i banki będą starały się zwiększyć wydawnictwo kart kredytowych, które teoretycznie pozwalają uzyskiwać większe przychody. Jeśli chodzi o karty z zaimplementowaną technologią zbliżeniową, to w minionym roku osiągnięto w Polsce 70% nasycenia rynku (karty i infrastruktura akceptacji kart). Prawdopodobnie jest to najwyższy obecnie wskaźnik na świecie. Również liczba transakcji takimi kartami jest bardzo wysoka. Jest to jeden z czynników, który tłumaczy tak duży wzrost. W ostatnim kwartale 2014 roku  transakcji kartami zbliżeniowymi było blisko 740 mln (w ujęciu rocznym to wzrost o 25%). Jeśli chodzi o wielkość transakcji, wzrost nie jest tak duży, co znaczy, że klienci korzystają z kart zbliżeniowych również przy transakcjach na niewielkie kwoty. Przy obecnych stawkach opłat interchange, transakcje na bardzo niskie kwoty są dla banków nierentowne.

Bankomaty

Nasycenie bankomatami w Polsce jest nadal niższe niż w innych krajach UE, bo na 1mln mieszkańców mamy 533 a średnia w UE to 855 (dane z 2013 roku) bankomaty. W minionym roku w naszym kraju przybyło 1655 nowych bankomatów (wzrost o 4,24%). Obecnie 75% transakcji kartowych stanowią transakcje bezgotówkowe. W ujęciu ilościowym 64% to nadal transakcje gotówkowe. W najbliższym czasie ten trend powinien ulec zmianie i również w ujęciu ilościowym więcej powinno być transakcji bezgotówkowych.

Przelewy

Według danych KIR w IV kw. minionego roku nastąpił znaczący wzrost liczby i wartości transakcji realizowanych przez system KIR. Ostatni kwartał roku jest okresem wyjątkowym ze względu na przypadające święta, jednak liczba transakcji była aż o 26 mln większa co stanowi wzrost o 6% a w ujęciu wartościowym o 4%. System Express ELIXIR - płatności natychmiastowych, który powstał w 2012 roku jako jeden z pierwszych w Europie, w 2014 liczba wykonanych w nim transakcji uległa potrojeniu, a wartościowo podwojeniu.

W trakcie konferencji prasowej prezentującej wyniki 17. raportu NetB@nk przypomniano, że w Polsce funkcjonuje pierwszy na świecie System Zastrzegania Kart z systemem rozpoznawania mowy, którego operatorem jest Związek Banków Polskich. Dzwoniąc pod numer telefonu: 828 828 828 można zastrzegać utracone karty, bez względu na to, przez jaki bank zostały wydawane.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: