Neuca: jest zgoda UOKiK na przejęcie Pomerania Investments

Z rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Neukę kontroli nad spółką Pomerania Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, podała Neuca.

Neuca logo
Fot. Neuca

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Neukę kontroli nad spółką Pomerania Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, podała Neuca.

"Jednocześnie w dniu 25 maja 2021 r. spółka powzięła informację o dokonaniu zmiany statutu Pomerania Investments S.A. polegającej na zniesieniu uprzywilejowania wszystkich akcji. W związku z powyższym spółka informuje o spełnieniu się dwóch warunków zawieszających przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Pomerania Investment S.A. zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie. 

Neuca ma nabyć 50,2% akcji spółki Pomerania

W styczniu Neuca podała, że podpisała umowy, na podstawie których ma nabyć 50,2% akcji spółki Pomerania, która jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie. Cena sprzedaży 50,2% akcji w spółce Pomerania wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TU Zdrowie w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. Działające od ponad 10 lat towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski, ich pracowników oraz członków rodzin. TU Zdrowie obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: