NEUTRALNIE dla BZ WBK

Bankowość

W raporcie z 28 stycznia Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla BZ WBK, ze zmienioną ceną docelową akcji 260 PLN (wcześniej 270 PLN). Rekomendacja została zaktualizowana w następstwie prognoz analityków po wynikach za 4Q15. Haitong Bank uważa, że jednorazowa dywidenda, szybkie przeniesienie kosztów podatku bankowego na klientów oraz wycena widocznie poniżej poziomów historycznych stanowią ryzyka wzrostowe. Zaangażowanie banku w górnictwo oraz ogólna sytuacja polityczna stanowią jednak zagrożenia. Ostateczna decyzja rządu w sprawie ustawy frankowej prawdopodobnie przeważy szalę, jeśli chodzi o cenę akcji BZ WBK.

W raporcie z 28 stycznia Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla BZ WBK, ze zmienioną ceną docelową akcji 260 PLN (wcześniej 270 PLN). Rekomendacja została zaktualizowana w następstwie prognoz analityków po wynikach za 4Q15. Haitong Bank uważa, że jednorazowa dywidenda, szybkie przeniesienie kosztów podatku bankowego na klientów oraz wycena widocznie poniżej poziomów historycznych stanowią ryzyka wzrostowe. Zaangażowanie banku w górnictwo oraz ogólna sytuacja polityczna stanowią jednak zagrożenia. Ostateczna decyzja rządu w sprawie ustawy frankowej prawdopodobnie przeważy szalę, jeśli chodzi o cenę akcji BZ WBK.

Podczas prezentacji wyników za 4Q15 dyrektor finansowy banku stwierdził, że "z dotychczasowej komunikacji z regulatorem wynika", że BZ WBK prawdopodobnie wypłaci dywidendę od wyników osiągniętych w 2014 r. (9,6 PLN za akcję, DY=4,0 proc.). Zarząd nie otrzymał jeszcze od KNF indywidualnego zalecenia w sprawie podziału zysku za 2015 r., więc niepewność pozostaje. Analitycy Haitong uważają jednak, że przy współczynniku CT1=14,1 proc. na poziomie skonsolidowanym i CT1=15,4 proc. na poziomie jednostkowym, BZ WBK spełnia ogólne wymogi KNF dotyczące wypłaty do 50 proc. jednostkowego zysku netto za 2015 r. w postaci dywidendy (dodatkowe 8,9 PLN na akcję, DY=3,7 proc.). Decyzja w sprawie obu dywidend powinna zapaść podczas następnego walnego zgromadzenia (najprawdopodobniej w kwietniu 2016 r.).

Wycena Haitong Bank zakłada, że w 2016E BZ WBK będzie mógł przenieść na klientów 20 proc. podatku bankowego, w 2017E 30 proc., a począwszy od 2018 r. 50 proc. Santander, podmiot kontrolujący BZ WBK, jest bardziej optymistyczny, spodziewając się pełnego przeniesienia podatku na klientów w ciągu 2,5 roku (uwaga wygłoszona 27 stycznia podczas prezentacji wyników Santander za 4Q15). Inaczej wypowiedział się zarząd BZ WBK podczas prezentacji swoich wyników za 4Q15, stwierdzając że widzi ograniczoną możliwość podniesienia cen, ze względu na dużą konkurencję i przejrzystość procesu ustalania cen. Zarząd uważa, że podatek bankowy będzie kosztował 405 mln PLN w przypadku BZ WBK i 40 mln PLN w przypadku Santander Consumer Bank.

W swojej wycenie analitycy nie uwzględniają jakiegokolwiek wpływu ustawy frankowej. BZ WBK miał w swoim bilansie kredyty hipoteczne we frankach o wartości 2,8 mld CHF oraz 60 proc. udziałów w 0,8 mld kredytów frankowych w bilansie Santander Consumer Bank. Przekłada się to na udział w rynku kredytów frankowych na poziomie ~ 9,1 proc. W zależności od tego, jak będzie ewoluował projekt ustawy zaproponowany przez Prezydenta, Haitong Bank szacuje że może on kosztować BZ WBK między 0 a 5,7 mld PLN, przy kapitalizacji rynkowej banku wynoszącej 23,9 mld PLN.

Kamil Stolarski,
Haitong Bank

Udostępnij artykuł: