NEUTRALNIE dla Jerónimo Martins (FV 10,0 EUR)

Finanse i gospodarka

0002

W raporcie z 2 marca BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla Jerónimo Martins i podnosi cenę docelową z 8,2 EUR do 10,0 EUR.

Analitycy podnieśli swoje prognozy dla Jerónimo Martins na poziomie zysku EBITDA i zysku netto na lata 2015-17 średnio o 2 proc. i 5 proc., odpowiednio, głównie pod wpływem Biedronki. BESI ocenia, że Jerónimo Martins podejmuje właściwe kroki w celu poprawy oferty dla klientów w Polsce, jednak analitycy wskazują jednocześnie na czynniki ryzyka towarzyszące zmianom w asortymencie.

Z jednej strony poszerzanie asortymentu w takich kategoriach jak mięso, wędliny, dania gotowe, nabiał, kosmetyki i wina może skutkować lepszą od obecnie oczekiwanej dynamiką sprzedaży porównywalnej (LFL), jednak z drugiej strony BESI widzi także pewne ryzyko na poziomie rentowności, jeśli utrzymałaby się presja deflacyjna bądź jeśli szerszy asortyment i związana z nim większa złożoność procesów mocniej odbiłyby się na kosztach. Cena akcji Jerónimo Martins wzrosła aż o 51 proc. od październikowych minimów. Po wzrostach, w ocenie BESI wycena akcji Jerónimo Martins zarówno metodą sumy części, jak również metodą porównawczą wskazują, że spółka jest obecnie właściwie wyceniana przez rynek.

Filipe Rosa
Maria Mickiewicz
Tony Shiret
Rickin Thakrar
Analitycy
BESI Grupo Novo Banco

Udostępnij artykuł: