Newsletter neoBANKU – 15.10.2015

Bankowość

Zmiana oferty dla Nowych KlientówInformujemy, że od dnia 16 października 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 3,0% w skali roku.

Zmiana oferty dla Nowych KlientówInformujemy, że od dnia 16 października 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 3,0% w skali roku.

energoLOKATA 3M PLUS jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta skierowana jest do nowych Klientów Oddziału onLINE neoBANKU.

neoLOKATA ZYSK - zmiana oferty
Zmianie ulega oprocentowanie neoLOKATY ZYSK. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą na 2,6% w skali roku.

neoLOKATA ZYSK jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 29 września 2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU. 

Oferta dla Klientów bez lokat - zmiana oferty
Zmianie ulega oprocentowanie Oferty Specjalnej Lokaty onLINE 3M dla Klientów bez lokat. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą na 2,5% w skali roku.

Oferta Specjalna Lokaty onLINE 3M dotyczy Klientów nie posiadających lokat w neoBANKU.

Aby założyć lokatę należy posiadać dowolny rachunek osobisty (neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE, neoKONTO PRESTIŻ), internetowy Rachunek techniczny lub Portfel depozytowy wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej neoBANK24. Każdy Klient może założyć jedną lokatę.

neoBANK

Udostępnij artykuł: