Newsletter neoBANKU – 28.05.2015

Tylko u nas

Zmiana oferty lokat dla nowych Klientów

Informujemy, że od dnia 29 maja 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 3,2% w skali roku.

energoLOKATA 3M PLUS jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta skierowana jest do nowych Klientów Oddziału onLINE neoBANKU.

neoLOKATA ZYSK – zmiana oferty

Ponadto od dnia 29 maja 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie neoLOKATY ZYSK. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą na 2,6% w skali roku.

neoLOKATA ZYSK jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 1 kwietnia 2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU.

Źródło: neoBANK

Udostępnij artykuł: