Newsletter neoBANKU – 28.05.2015

Tylko u nas

Zmiana oferty lokat dla nowych Klientów

Zmiana oferty lokat dla nowych Klientów

Informujemy, że od dnia 29 maja 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 3,2% w skali roku.

energoLOKATA 3M PLUS jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta skierowana jest do nowych Klientów Oddziału onLINE neoBANKU.

neoLOKATA ZYSK - zmiana oferty

Ponadto od dnia 29 maja 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie neoLOKATY ZYSK. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą na 2,6% w skali roku.

neoLOKATA ZYSK jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 1 kwietnia 2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU.

Źródło: neoBANK

Udostępnij artykuł: