Newsletter neoBANKU: Zmiana oferty dla Nowych Klientów – 30.09.2015

Bankowość

Informujemy, że od dnia 30 września 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 3,3% w skali roku.

energoLOKATA 3M PLUS jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta skierowana jest do nowych Klientów Oddziału onLINE neoBANKU.

neoLOKATA ZYSK – zmiana oferty
Ponadto od dnia 30 września 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie neoLOKATY ZYSK. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą na 2,9% w skali roku.

neoLOKATA ZYSK jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.

Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 29 września 2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU. 

Więcej informacji o dostępnych lokatach na stronach Oddziału onLINE neoBANKU.

neoBANK

Udostępnij artykuł: