Nextbike Polska utracił wyłączność licencji w Polsce i Finlandii

Gospodarka

Nextbike Polska utracił wyłączność licencji obejmujących prawa własności intelektualnej oraz oprogramowanie do obsługi systemów rowerowych na terytorium Polski i Finlandii, udzielonych przez Nextbike GmbH, podała spółka.

Rower Nextbike
Fot. stock.adobe.com/Tobias Arhelger

Nextbike Polska utracił wyłączność licencji obejmujących prawa własności intelektualnej oraz oprogramowanie do obsługi systemów rowerowych na terytorium Polski i Finlandii, udzielonych przez Nextbike GmbH, podała spółka.

"Licencjodawca w otrzymanym oświadczeniu wskazał, że wobec okoliczności, że do dnia 23 grudnia 2020 r. nie doszło do ustalenia przez emitenta z Alior Bankiem S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i ING Bankiem Śląskim S.A. ramowych warunków umowy restrukturyzacyjnej, akceptowalnych dla Nextbike GmbH, a więc takich, które umożliwią emitentowi funkcjonowanie w latach 2021/2022 r. i jednocześnie umożliwią bieżące dokonywanie przez emitenta opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy, licencje udzielone emitentowi przez Nextbike GmbH automatycznie utraciły wyłączność ze skutkiem od dnia 24 grudnia 2020 r., bez potrzeby zawierania odrębnego porozumienia w tym przedmiocie" - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że udzielone licencje stały się niewyłączne, wobec czego Nextbike GmbH lub inny licencjobiorca Nextbike GmbH mają prawo do realizacji projektów związanych z rowerami miejskimi w Polsce i Finlandii, wyjaśniono.

NB Tricity wnioskuje o ogłoszenie upadłości

NB Tricity, spółka zależna Nextbike Polska, złożyło do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, podał Nextbike Polska.

Nextbike Polska w restrukturyzacji jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: