NFOŚiGW: Polska na czwartym miejscu w Europie pod względem liczby złożonych wniosków do Programu LIFE

ESG

Polscy wnioskodawcy złożyli w ubiegłorocznym naborze LIFE 37 wniosków, co po Hiszpanii, Włoszech i Francji plasuje nas na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Zainteresowanie Programem LIFE wśród polskich podmiotów wynika z wyjątkowego dofinansowania, na jakie mogą liczyć polscy Beneficjenci Programu, wynoszącego nawet do 95% dotacji. Liczba wniosków daje nadzieje na duży udział polskich wnioskodawców wśród Beneficjentów LIFE, ale o tym dowiemy się po zakończeniu oceny wniosków przez niezależnych ekspertów, co planowane jest na kwiecień 2022 roku, przypomina NFOŚiGW.

klocki z napisem ESG, stosy monet
Fot. stock.aobe.com / ELUTAS

Polscy wnioskodawcy złożyli w ubiegłorocznym naborze LIFE 37 wniosków, co po Hiszpanii, Włoszech i Francji plasuje nas na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Zainteresowanie Programem LIFE wśród polskich podmiotów wynika z wyjątkowego dofinansowania, na jakie mogą liczyć polscy Beneficjenci Programu, wynoszącego nawet do 95% dotacji. Liczba wniosków daje nadzieje na duży udział polskich wnioskodawców wśród Beneficjentów LIFE, ale o tym dowiemy się po zakończeniu oceny wniosków przez niezależnych ekspertów, co planowane jest na kwiecień 2022 roku, przypomina NFOŚiGW.

W komnikacie z dnia 16 grudnia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował o liczbie i budżecie złożonych w 2021 roku wniosków w zakresie nowych standardowych projektów działań LIFE.

Obecnie, po otrzymaniu wiadomości z Komisji Europejskiej, Fundusz może przekazać dane w zakresie liczby wniosków złożonych przez polskich beneficjentów koordynujących.

Czytaj także: Ponad 5,4 mld euro do 2027 roku z unijnego programu LIFE dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu

Program LIFE: 37 wniosków z Polski

Sytuacja Polski wśród pozostałych aplikujących państw do Programu Life w Naborze w 2021 roku przedstawia się bardzo dobrze. Spośród 606 wniosków przedłożonych do KE, Polska jako beneficjent koordynujący, przedłożyła aż 37 wniosków, dzięki czemu znalazła się na czwartym miejscu państw biorących udział w naborze.

Dane w podziale na podprogramy Programu Life przedstawiają się następująco:

    w podprogramie Przyroda i różnorodność biologiczna Polska złożyła 13 wniosków, co było 3. wynikiem w Europie;

    w podprogramie Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia z Polski wpłynęło 17 wniosków, co uplasowało nas na 4. miejscu w Europie;

    w podprogramie Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej Polska złożyła 7 wniosków, będąc równocześnie na 7. miejscu w Europie.

Czytaj także: Wyższe dofinansowanie projektów Programu LIFE na innowacje dotyczące ochrony środowiska i klimatu

Dodatkowych 21 projektów wspólnie z partnerami zagranicznymi

Ponadto warto również wspomnieć, że polscy wnioskodawcy skorzystali także z zaproszeń partnerów zagranicznych i wystartowali w naborze Life jako współbeneficjenci projektów z innych krajów Europy. Było ich łącznie 21.

Współbeneficjenci wzięli udział w  2 w projektach w podprogramie Przyroda i różnorodność biologiczna, 7 projektach w podprogramie Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia i 12 projektach w podprogramie Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.

NFOŚiGW liczy na to, że duża liczba wniosków odzwierciedla także ich jakość, co przełoży się na sukces polskich projektów w konkurencji o dofinansowanie Komisji Europejskiej.

Tych z Państwa, którzy myślą o złożeniu wniosku w tegorocznym naborze KE Fundusz zaprasza do kontaktu z KPK LIFE.

Czytaj także: Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej; NFOŚiGW uruchamia pilotaż nowego narzędzia dla programu Czyste Powietrze

Udostępnij artykuł: