Nie będzie monopolu na treści edukacyjne w e-podręcznikach

Samorząd

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi monopolizowania treści w e-podręcznikach, informuje, że nieuzasadnione są obawy o wprowadzanie przez państwo monopolu na zawarte w nich treści edukacyjne. Z informacji uzyskanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że w projekcie nie występują przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji. Treści edukacyjne nie będą monopolizowane, co udowadnia przyjęte przez rząd założenie udostępnienia e-podręczników na otwartych licencjach jako otwartych zasobów edukacyjnych.

Będzie można je zatem dowolnie kopiować, zmieniać i remiksować, rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać. Z tych, bardzo szerokich możliwości, będą mogli korzystać wszyscy, w tym wydawcy.

Obawy dotyczące tego, że e-podręcznik będzie „jedynym słusznym” narzędziem edukacyjnym są bezpodstawne, stanowić on ma uzupełnienie w gamie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Projekt zakłada, że z e-podręcznika korzystać będzie 40% uczniów, ale nie oznacza to wyłącznego stosowania tego narzędzia przez szkoły. Wybór podręcznika wciąż będzie zadaniem nauczyciela i będzie mógł on zadecydować o korzystaniu z e-podręcznika”, ale także jednocześnie z innych zasobów, w tym z tradycyjnych książek. Obecnie nauczyciel ma swobodę wyboru podręcznika i może z niego całkowicie zrezygnować, albo wykorzystywać fragmenty. Ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Należy podkreślić, że zgłoszony przez wydawców postulat dotyczący udostępnienia e-podręcznika z pełnym prawem do bezpłatnego wykorzystania w celach edukacyjnych zostanie wkrótce urzeczywistniony – zgodnie z ideą otwartych licencji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji dokładają wszelkich starań by uniknąć błędów popełnionych w innych krajach przy wprowadzaniu e-podręcznika. Stąd, planowana cyfryzacja nie jest połowiczna, a kompleksowa – i w ślad za pracą nad e-podręcznikiem”, szkoły wyposażane są w nowoczesny sprzęt, a nauczyciele uczestniczą w szkoleniach. Należy podkreślić, że na obecnym etapie mamy do czynienia z pilotażem programu „Cyfrowa szkoła” – jego ewaluacja przesądzi jak ostatecznie wyglądać będzie program w przyszłości.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: