Nie będzie nowej ustawy metropolitalnej

Samorząd

Magdalena Wilamowska - wiceminister administracji i cyfryzacji - poinformowała, że nie ma potrzeby tworzenia nowej ustawy metropolitalnej, jak domagają się tego samorządy. Potrzebne są natomiast zmiany w postaci nowelizacji, które opracuje zespół roboczy komisji wspólnej rządu i samorządu.

Do samorządów, związków komunalnych, ekspertów, naukowców i organizacji pozarządowych skierowana została tzw. zielona księga, w której do końca maja 2012 roku mieli oni umieszczać własne porpozycje zmian. W księdze tej znajdowały się także ptania dotyczące kształtu i sposobu funcjonowania metropolii, np. czy powinna ona rozwiązywać problemy społeczne czy tylko transportowe.

Specjalnie powołany zespół ma w okresie od lipca do września przygotowwć wstępne postulaty zmian. Wilamowska twierdzi, że nie trzeba nowej ustawy ponieważ samorządy nie domagają się nowych przepisów, ale uproszczenia prawa w zakresie już istniejących.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

 

Udostępnij artykuł: