Nie będzie „twardego lądowania” w Chinach

Komentarze ekspertów

Oczekujemy, że globalny wzrost gospodarczy przyspieszy w 2016 r., wspierany cenami ropy naftowej. W przeciwieństwie do “niedźwiedzi", nie uważamy wizji recesji w Stanach Zjednoczonych za realną. Uważamy również, że ożywienie w Europie wygląda lepiej oraz inwestorzy nie powinni być zbyt pesymistyczni wobec chińskiej gospodarki.

Oczekujemy, że globalny wzrost gospodarczy przyspieszy w 2016 r., wspierany cenami ropy naftowej. W przeciwieństwie do “niedźwiedzi", nie uważamy wizji recesji w Stanach Zjednoczonych za realną. Uważamy również, że ożywienie w Europie wygląda lepiej oraz inwestorzy nie powinni być zbyt pesymistyczni wobec chińskiej gospodarki.

W naszej ocenie, dwa już dobrze znane tematy nadal będą w dużej mierze kształtować sytuację na rynkach. Pierwszy to rozbieżność w polityce monetarnej banków centralnych. Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) zacieśnia swoją politykę, podczas gdy Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BoJ) rozluźniają swoje. Drugim jest cykl “powolnych i niskich" stóp procentowych, które w rozwiniętych gospodarkach stopniowo powracają do historycznie niskich poziomów.

Przyspieszenie zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed, podyktowane przez wyższe wynagrodzenia lub większe wydatki inwestycyjne, zamiast być pozytywnym czynnikiem prawdopodobnie sprawią, że rynki akcji i obligacji może czekać jeszcze bardziej wyboista droga. Dostrzegamy również możliwość wystąpienia recesji na niektórych rynkach wschodzących. Naszym zdaniem zagrożenia te nie urzeczywistnią się, niemniej jednak nastroje rynkowe znane są z dramatycznych zmian, co teoretycznie może znowu nastąpić w tym roku. Zmienność rynkowa zapewne będzie występować epizodycznie.

W obliczu tej raczej przytłumionej globalnej perspektywy, Chiny będą kontynuować odchodzenie od gospodarki opartej na kredycie i infrastrukturze i transformację w kierunku bardziej zróżnicowanej gospodarki, z większym udziałem konsumentów i większą wydajnością przemysłu. Jesteśmy zdania, że w średnim i długim okresie wzrost gospodarczy nadal będzie niższy niż w przeszłości, powinien jednak pozostać istotnie wyższy na tle innych dużych gospodarek. Zaniechanie tej przemiany byłoby trudne dla każdej gospodarki, a dla drugiej pod względem wielkości na świecie stanowiłoby to szczególne wyzwanie. Powiedziawszy to, dostrzegamy postęp w realizacji planowanych reform. Kluczowe jest dalsze otwieranie gospodarki na świat oraz umiędzynaradawianie waluty, podobnie jak tworzenie silnego sektora e-commerce. "Twarde lądowanie" chińskiej gospodarki uważamy za bardzo mało prawdopodobne w tym roku. Dlatego też postrzegamy obecne nastawienie w stosunku do tego rynku i gospodarki za zbyt "niedźwiedzie".

Argumenty "byków"

  • Poprawiająca się kondycja globalnej gospodarki
  • Brak "twardego lądowania" Chin
  • Niskie ceny ropy naftowej i innych surowców

Argumenty niedźwiedzi

  • Obawy o tempo wprowadzania reform
  • Obawy wokół waluty
  • Przyspieszenie podwyżki stóp procentowych przez Fed

Bill Maldonado,
Chief Investment Officer Asia-Pacific,
HSBC Global Asset Management

Udostępnij artykuł: